By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 2, s. 67-70
Annotation: Projev o literární tvorbě M. Richtera.
Article
2
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV. +121, 2005, č. 10, s. 83-93
Annotation: Studie se opírá o autorčiny předchozí textové analýzy děl J. C. Hronského.
Article
3
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 13, 2004, č. 1, s. 96-98
Annotation: Recenze.
Article
4
5
6
7
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Roč. 1 (18), 2009, č. 1, s. 62-70
Annotation: Studie ke vztahu literární moderny a konzervativismu na příkladech tvorby slovenského spisovatele J. Cígera-Hronského a slovensko-německého básníka...
Article
8
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV. +125, 2009, č. 7/8, s. 120-137
Annotation: Studie s částmi: Úvod, Dominik Tatarka a jeho vývin k disidentstvu, Oficiálna kultúra verzus "alternatívna kultúra", Slovenská otázka ako súčasť...
Article
9
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 51, září, s. 24-29
Annotation: Referát přednesený na konferenci.
Article
10
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV. +125, 2009, č. 11, s. 123-126
Annotation: Recenze.
Article
11
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Roč. 1 (18), 2009, č. 2, s. 58-75
Annotation: Studie k historicko-politickému vývoji disidentského myšlení s podkapitolkami: Oficiálna kultúra versus "alternatívna kultúra" na príklade ČSSR;...
Article
12
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV. +127, 2011, č. 3, s. 32-38
Annotation: Studie si na příkladě D. Tatarky klade dvě otázky - jak zkoumat identitu autora a jaký je vztah individuální a nové kolektivní identity v okamžiku...
Article
13
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV. +127, 2012, č. 6, s. 132-133
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 14, 2005, č. 1, s. 96-97
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 17, 2007, č. 35, s. 150-154
Annotation: Soubor metodologických tezí na pozadí příkladů z dějin slovenské literatury.
Article
16
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV. +124, 2008, č. 2, s. 119-122
Annotation: Teze publikované ve studii Kontextualizácia literárneho diela (Slowak Review 13/2004).
Article
17
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 2 (19), 2010, n. 4, s. 84-88
Annotation: Úvaha o současném stavu literárněvědné historiografie.
Article
18
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 3 (20), 2011, n. 2, s. 46-60
Annotation: Studie zkoumá vybraná díla D. Tatarky se znaky autobiografie; mj. ke vztahu D. Tatarky a E. Štolbové a jeho odrazu v díle D. Tatarky.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 29, 30. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20