By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 26, 2017, č. 3
Annotation: Zpráva o konferenci "Knižní kultura 19. století" (20.-21. 9. 2017, Jindřichův Hradec).
Article
2
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 5, září/říjen, s. 22
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 2, březen/duben, s. 13-14
Annotation: Vzpomínka na F. Frýbu.
Article
4
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 6, listopad/prosinec, s. 14-16
Annotation: Soubor anotací knih, které přibyly do sobotecké knihovny, mj. zmíněny: "Kluk s křídly", "Literární kronika první republiky, "Jen srdcem".
Article
5
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 50, 2013, č. 4, červenec/srpen, s. 13-14
Annotation: Soubor recenzních poznámek, mj. o novém vydání povídek D. Paly.
Article
6
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 50, 2013, č. 2, březen/duben, s. 12-13
Annotation: Vzpomínka na okamžiky strávené s A. Fettersem, u příležitosti jeho 80. narozenin.
Article
7
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 50, 2013, č. 2, březen/duben, s. 18
Annotation: Poznámka o vyšehradském hrobě a sobotecké pamětní desce F. V. Jeřábka.
Article
8
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 50, 2013, č. 2, březen/duben, s. 22
Annotation: Recenzní poznámky, též o biografii Z. Nejedlého od J. Křesťana.
Article
10
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 49, 2012, č. 6, listopad/prosinec, s. 7
Annotation: Medailon, zaměřený též na Brynychův vztah k Sobotce.
Article
11
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 50, 2013, č. 1, leden/únor, s. 1
Annotation: Úvaha o padesátileté činnosti časopisu a jeho vyhlídkách do budoucna.
Article
12
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 49, 2012, č. 1, leden/únor, s. 15
Annotation: Poznámka o vztahu V. Havla a Sobotecka.
Article
13
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 49, 2012, č. 2, březen/duben, s. 11
Annotation: Medailon Z. Nejedlého (k 50. výročí úmrtí) a manžela jeho sestry Boženy, soboteckého občana J. Jůvy (k 80. výročí úmrtí).
Article
14
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 49, 2012, č. 4, červenec/srpen, s. 18
Annotation: Vzpomínka na přátelské styky Soboteckých s M. Kubátovou, ke spisovatelčiným 90. narozeninám.
Article
15
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 49, 2012, č. 5, září/říjen, s. 7
Annotation: Medailon J. Vrchlického, též o jeho vztahu k Sobotecku a dílu V. Šolce.
Article
16
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 50, 2013, č. 1, leden/únor, s. 15
Annotation: Medailon F. Mačenky, rodáka ze Sobotky pohřbeného v Praze.
Article
17
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 50, 2013, č. 1, leden/únor, s. 16
Annotation: Dvojice recenzních poznámek.
Article
18
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 28, 2005, č. 4, prosinec, s. 139-142
Annotation: Životopisný článek.
Article
19
20
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- R. 2001, č. 14, s. 286-287
Annotation: Přehled činnosti za rok 2000.
Article