By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 285-299
Annotation: Studie o problému individuality jako mechanismu kontroly v podmínkách kolektivistické společnosti. Autor analyzuje diskurzivní nástroje a žánry...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 5, s. 337-352
Annotation: První část studie analyzující pojem či koncept socialistického realismu. Citován L. Štoll.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 417-431
Annotation: Druhá, závěrečná část studie analyzující formování konceptu socialistického realismu. Zmíněni níže uvedení.
Article
4
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 104, 1988, č. 4, s. 144-146
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 34, 1987, č. 3, s. 305-308
Annotation: Zpráva o konferenci Metodologické otázky literárnovedného výskumu (Smolenice, 15. 12. - 17. 12.).
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 5, květen, s. 258-261
Annotation: O percepci historické prózy dětským čtenářem.
Article
7
In: O interpretácii umeleckého textu. -- Sv. 24, 2009, s. 38-47
Annotation: Studie; s medailonkem autora (s. 47).
Article
8
by Bílik, René, 1960- js20020805694{{{}}}}
Published Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009.
Annotation: Skripta, s úvodem (s. 7-8) a částmi: Teoretická časť (s. 9-65, s kapitolami: Z dejín interpretácie textu a teórie interpretácie (hermeneutiky)...
Book
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6, 12. 4., s. 589-598
Annotation: Polemická reakce na kritické studie T. Kubíčka k níže uvedené monografii (Slovenská literatúra č. 1/2010; s. 85-95; Bohemica Olomucensia 1 -...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 19-23
Annotation: Přetisk příspěvku k vymezení ontologického statutu literárního díla podle F. Mika (zejm. k pojmu "recepčné bytie diela"), předneseného na...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 1, s. 1-16
Annotation: Studie upozorňující na redukované kulturně-historické vnímání 50. let analyzuje politicko-ideologickou proměnu funkce literární kritiky ve...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 2/3, s. 158-165
Annotation: Studie.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 2, květen, s. 159-182
Annotation: Studie se zabývá intermediálním základem souvisejícím s problematikou socialistického realismu. Autor vychází z intermediálních studií orientovaných...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 175-191
Annotation: Studie se děli na dvě části. První se věnuje možnostem využití podnětů vycházejících z fenomenologie jako metodologických nástrojů pro...
Article
16
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 4, s. 89-96
Annotation: Článek o problematice vztahu mezi uměním a moci v letech 1945-1989 na příkladu fenoménu sebekritiky.
Article
17
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 7, 2015, n. 3, s. 30-41
Annotation: Studie se věnuje kanonickému charakteru socialistického realismu. Autor svou analýzu procesů kanonizace dokládá na příkladech ze slovenské literatury...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 68-87
Annotation: Studie o identifikování "poetiky přítomnosti" v aktivitách československých subkultur po roce 1948. Autor vychází z konceptů "principu autenticity"...
Article
19
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 2, december, s. 403-[406]
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 345-363
Annotation: Studie o způsobech prezentace a tematizace každodenního života, obyčejnosti a banality ve slovenské literatuře po roku 1945. Autor se soustřeďuje...
Article