By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 7, 26. 10. 1945, s. 4
Annotation: Poznámka o udělených (a neudělených) státních cenách za literaturu v době první republiky a hodnocení jejich patřičnosti časového odstupu.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 12, 5. 1. 1946, s. 4
Annotation: Polemika s článkem A. Uhra v olomouckém Osvobozeném našinci, nesouhlasící s Běhounkovou kritikou Jana Zahradníčka (Co hledají v české kultuře?,...
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 35, 28. 8., s. 822-823
Annotation: Zpráva z divadelního festivalu.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 45, 6. 11., s. 1075
Annotation: Zdrcující kritika Pasternakova "Doktora Živaga", autora samého a skutečnosti, že mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 28, 16. 8., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 1, s. 92-94
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 457-460
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 5, s. 516-522
Annotation: Stať o literatuře reflektující trauma, válku a těžké životní zkušenosti.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 49, 4. 12., s. 1166-1167
Annotation: Polemika s názory, že soudobá sovětská literatura je stereotypní a špatná.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 27, 3. 7., s. 2-3
Annotation: Recenze dvou vydání výboru reportáží z cest spisovatelky do Sovětského svazu.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 6, s. 686
Annotation: Zpráva o založení měsíčníku pro literární teorii a kritiku Otázky literatury jako orgánu Svazu spisovatelů SSSR.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 34, 21. 8., s. 6
Annotation: Fejeton o hereckých memoárech J. Mošny a M. Svobodové.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 52, 25. 12., s. 6
Annotation: O Bieblových názorech na proces básnické tvorby, shrnutých do šesti bodů a formulovaných v dopise autorovi z 22. 6. 1921 (a v článku přetištěných).
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 6, s. 947-948
Annotation: Zpráva o vydání Sebraných spisů Maxima Gorkého, z jehož plánovaných třiceti svazků vyjde během r. 1951 několik dalších k 15. výročí smrti...
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 8, s. 872-873
Annotation: Recenze.
Article
16
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [3], 1956, říjen, s. [4-5]
Annotation: Po krátkém úvodu, kde je mj. připomenuto výročí úmrtí J. J. Paulíka, následuje výňatek z doslovu V. Běhounka z výboru z Paulíkovy tvorby.
Article
17
18
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 44, 1958, č. 1, leden, s. 23-24
Annotation: Recenze
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 49, 8. 12., s. 1162-1163
Annotation: Stať o díle K. Nového, napsaná k výročí jeho 70. narozenin.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 6, s. 644-646
Annotation: Recenze.
Article