By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 28-48
Annotation: Rozhovor s českým filozofem a sociologem působícím v italském exilu; Bělohradský určuje hlavní téma svého filozofování jako zkoumání otázku...
Article
2
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 74, 28. 3., příl. Salon, č. 1117, s. 16
Salon. -- 29. 3. 2019
Annotation: Recenze na knihu "Střední Evropa je jako pták s očima vzadu", v níž je zdůrazněna důležitost pojmu střední Evropa při četbě děl autorů...
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 298, 27. 12., příl. Salon, č. 1104, s. 17
Annotation: Glosa s knižním tipem na memoáry J. Vodňanské "Voda, která hoří".
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 229, 1. 10., s. 6
Annotation: Glosa k uvedení inscenace brněnské Reduty Korespondence V + W, které bylo součástí slavnostního večera v ND v Praze u příležitosti Dne české...
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 299, 22. 12., s. 10
Annotation: Esej.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 238, 12.-13. 10., s. B5
Annotation: Rozhovor.
Article
7
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 243, 15. 10., s. 5
Annotation: Kritika petice vzešlé 14. 10. z konference Kriminalita a literatura (Bílý kruh bezpečí) a požadující regulaci uměleckého zobrazování násilí.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 260, 5. 11., s. 5
Annotation: Pokračování diskuse vyvolané peticí českých spisovatelů o násilí v televizi a potřebě jeho regulace. Polemika se stanoviskem: Havel Václav.
Article
10
11
In: Knihy 91. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 1, 1991, č. 12, 25. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor s V. B., mj. o jeho knize Myslet zeleň světa.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 3, 1993, č. 27, s. 3-6; č. 28, s. 3-6; č. 29, s. 3-6, 28. 6.-18. 7.
Annotation: Rozhovor.
Article
13
15
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 34, 1992, č. 49, 4.-10. 12., s. 11, 13, 15
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 42, 20. 2., příl. Nedělní LN, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor; s biograficko-bibliografickou poznámkou o V. B.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 2, 1991, č. 166, 19. 7., příl. Plus, s. 8
Annotation: Kundera Milan, L'art du roman, Paris 1986; Žert; esej.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 2, 1991, č. 261, 8. 11., s. 7
Annotation: O jeho publicistice a připravovaných knihách.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 2, 1991, č. 295, 18. 12., s. 14
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání knih Přirozený svět jako politický problém, Čs. spisovatel, 1991 a Myslet zeleň světa, Mladá fronta, 1991.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 220, 19. 9., příl. Praha Dnes, s. 2
Annotation: V. B. o Praze a svém vztahu k ní; v pravidelné rubrice.
Article