By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 6. 10. 2005
Annotation: Rozhovor se šéfredaktorkou literárně-kulturního časopisu A2 L. Bělunkovou o vzniku časopisu, jeho zaměření a financování.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 0, 29. 9., s. 2
Annotation: Editorial šéfredaktorky nového periodika.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 0, 29. 9., s. 5
Annotation: Zpráva o internetové stránce L. Vaculíka www.ludvikvaculik.cz.; v rubrice Zkrátka.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 0, 29. 9., s. 5
Annotation: Zpráva o úmrtí lotyšského překladatele české literatury ve věku 66 let; v rubrice Zkrátka.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 0, 29. 9., s. 5
Annotation: Zpráva o vydání francouzského výboru z deníků J. Zábrany v překladu P. Ouředníka; v rubrice Zkrátka.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 246, 20. 10., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorkou nového týdeníku.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 5, 2. 11., s. 5
Annotation: Úvaha; s biografickými poznámkami o laureátech za rok 2005.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 5, 2. 11., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 8, 23. 11., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 6, 8. 2., s. 7
Annotation: Recenze románu rakouské herečky s částečně bohemikálním motivem.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 9, 1. 3., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 45, 1. 11., s. 11
Annotation: Glosa ke "generační" úvaze Jáchyma Topola Česká literární revoluce (Víkend, magazín Hospodářských novin 8. 10. 2004); v rubrice Psáno kurzívou.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 45, 1. 11., s. 11
Annotation: Referát o udělení Státní ceny za literaturu a překlad P. Bryczovi a D. Zbavitelovi 25. 10. 2004 v Míčovně Pražského hradu; v rubrice Psáno...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 47, 15. 11., s. 11
Annotation: Zpráva o sestavě české delegace literátů na Knižní veletrh v Lipsku; v rubrice Psáno kurzívou.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 48, 22. 11., s. 11
Annotation: Glosa k publicistice M. Špirita v rubrice Vytrženo v Kritické příloze Revolver Revue, zejména k výpadu proti V. Justovi; též obecně o české...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 51, 13. 12., s. 11
Annotation: Kritická glosa k "ceníku" stanoveném Svazem knihkupců a nakladatelů za propagaci knih v chystaném televizním pořadu Knižní svět.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 51, 13. 12., s. 11
Annotation: Zpráva o novém složení Rady Obce spisovatelů, zvolené na valné hromadě OS 4. 12. 2004.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 2, 10. 1., s. 11
Annotation: O umístění odkazu Literárních novin na připravovaný internetový Portál české literatury (od března 2005) a o chystaném 4. ročníku literární...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 6, 7. 2., s. 11
Annotation: Dvě polemické glosy v rubrice Psáno kurzívou: prvá o neuskutečněném rozhovoru se šéfredaktorkou zaniklé KPRR T. Pokornou, druhá o Kulturním...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 7, 14. 2., s. 11
Annotation: Úvaha o současné literární produkci, původní a přeložené; v rubrice Psáno kurzívou.
Article