By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 111, 2013, č. 1, s. 167-170
Annotation: Recenze publikace vzniklé na základě příspěvků přednesených na konferenci k 250. výročí narození F. Schillera.
Article
2
3
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 72, 2003, s. 279-280
Annotation: Nekrolog.
Article
4
5
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 74, 2005, s. 370-372
Annotation: Nekrolog.
Article
6
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 100, 2002, č. 3, s. 678-679
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 71, 2002, s. 241-242
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 98, 2000, č. 2, s. 436-437
Annotation: Referát o průběhu mezioborového semináře; s přehledem příspěvků.
Article
9
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 100, 2002, č. 4, s. 957-958
Annotation: Recenzní glosa.
Article
10
12
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 69/70, 2000/2001, s. 247-248
Annotation: Medailon.
Article
13
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 23, 1993, č. 50, s. 96-98
Annotation: Recenze jubilejního sborníku k 65. narozeninám: Kühnel Harry (ředitel Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit Rakouské...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 4, 29. 3., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 30, 30. 7., příl. Kmen, č. 30, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 57, 1988, č. 1, s. 58-60
Annotation: Recenze historického rozboru: Hilarius Litoměřický, Historie města Plzně.
Article
17
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 43, 1987, č. 24, 30. 1., s. 7
Annotation: V cyklu Významné osobnosti jihočeské kulturní historie.
Article
18
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 55, 1986, č. 2, s. 105-107
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 55, 1986, č. 3, s. 165-166
Annotation: Recenze svazku obsahujícího materiály 3. husitologického symposia (1983).
Article
20
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 58, 1989, č. 1, s. 45-46
Annotation: Recenze svazku s vročením 1987.
Article