By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 36, 2019, č. 111, 24. 6., s. 39-44
Annotation: Rozhovor mj. o překladatelství české poezie do polštiny; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 39).
Article
2
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 36, 2019, č. 111, 6. 24., s. 45-47
Annotation: Básně polské překladatelky české poezie.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 45, 26. 10., s. 11
Annotation: Rozhovor s polskou překladatelkou české poezie a básnířkou Z. Bałdygou, mj. o současné polské a české poezii.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 3, 4. 2., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s básnířkou a překladatelkou Z. Bałdygou o kulturním životě v Polsku, její literární tvorbě a česko-polských vztazích; připojena...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 3, 4. 2., s. 6
Annotation: Básně.
Article
6
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 14
Annotation: Česky napsaná báseň polské básnířky a překladatelky; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
online
Webarchiv
In: Ravt [online]. -- R. 2020, č. 2
Annotation: Básně polské básnířky a překladatelky píšící polsky a česky; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
online
Webarchiv
In: Ravt [online]. -- R. 2019, č. 12
Annotation: Sloupek o překládání poezie (v návaznosti na text J. Srbové v č. 10/2019); připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
9
Annotation: Mj. s uvedenými příspěvky; - na závěr připojeny výsledky soutěže o Cenu Vladimíra Macury /A. Zatloukalová, čestné uznání J. Miesenboeck/...
Book
10
12
Other Authors: '; ...Bałdyga, Zofia, 1987- jo20191049220...
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 10
Annotation: Báseň Y. Shanfeldové v překladu Z. Bałdygy; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
13
Other Authors: '; ...Bałdyga, Zofia, 1987- jo20191049220...
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 9
Annotation: Anketa o tom, zda existuje specifický jazyk poezie. Zpovídaní byli požádáni o citaci básně, jejíž jazyk je uchvacuje (citovány mj. výše zmíněné...
Article
14
Other Authors: '; ...Bałdyga, Zofia, 1987- jo20191049220...
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 10
Annotation: Anketa věnovaná dopadům pandemie covid-19 na překladatelskou práci, způsobům, jakými se k pandemii postavily státní a jiné instituce, a práci,...
Article