By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 73, 26. 3., s. 3
Annotation: O objevu překladu Krále Leara (hrán 13. 12. 1835 odp. ve Stavovském divadle) v zámecké knihovně v Rychnově nad Kněžnou.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 28, 16. 8., s. 2
Annotation: Poznámka o výstavě ke Kollárovu jubileu v Národním muzeu.
Article
3
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 19, 1946, č. 4/7, 2. 9., s. 112
Annotation: Stať o osobě a díle A. Nováka u příležitosti jeho 70. narozenin.
Article
4
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 75, 1951, č. 1, 15. 3., s. 30-33
Annotation: Medailon o dramatikovi Matěji Stunovi.
Article
17
by Baťha, František, 1909-1985 jk01011119{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Národního muzea, 1963
Annotation: Soupis korespondence, rukopisů apod.
Book
18
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Roč. 8, 1963, č. 1, s. 54-55
Annotation: Chrakteristika nálezu přepisu překladu hry se zpěvy E. Schikanedera Veselá bída anebo Nuzní hudebníci; opis pořídil B. J. Dlabač.
Article
19
by Baťha, František, 1909-1985 jk01011119{{{}}}}
Published Praha : Literární archív Národního muzea, 1963
Annotation: Soupis korespondence, rukopisů apod.
Book
20
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 8, 1971, č. 8/9, srpen/září, s. 81
Annotation: Nekrolog.
Article