By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 20, 1947/1948, č. 1/4, 31. 3. 1947, s. 35
Annotation: Zpráva informuje o překladech "Sonetů Orfeovi" a "Elegií z Duina" do angličtiny a češtiny.
Article
2
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 24, 1951, č. 2, 28. 2., s. 60
Annotation: Noticka si všímá chybného data narození v gratulaci A. Jiráskovi, kterou otiskl polský časopis Dziš i jutro (3. 9. 1950, s. 9).
Article
3
4
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 23, 1950, č. 4/5, 20. 7., s. 129
Annotation: Stať informuje o článku z časopisu Zlatá Praha (roč. 24, 1907, s. 608), který popisuje nález sbírky pěti tisíc starých tisků a miniaturních...
Article
5
6
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 24, 1951, č. 3/4, 1. 4., s. 106-107
Annotation: Anotace ruského vydání.
Article
7
8
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 6, 1956, č. 4, 10. 10., s. 12
Annotation: Recenze se věnuje především technickému provedení německého vydání knihy.
Article
9
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 6, 1956, č. 5, 10. 12., s. 15
Annotation: Zpráva informuje o novém překladu Babičky do němčiny. Jmenuje některé starší.
Article
10
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 6, 1956, č. 2/3, 8. 6., s. 47
Annotation: Stať informuje o článku z Deutsche Zeitung (Folge 111, 22. 11. 1919), který líčí, že J. S. Machar a P. Bezruč byli v Praze zbiti, protože mluvili...
Article
11
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 8, 1958, č. 5/6, s. 85
Annotation: Krátká stať připomíná básnické a překladatelské dílo O. Picka a koriguje chybné autorství překladu Pickovy básně "Der Übersetzer". Následuje...
Article
12