By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Duchovní pastýř. -- ISSN 0323-2573. -- Roč. 38, 1989, č. 6, červen, s. 112-114
Article
4
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 6, 1995, č. 30, 23. 7., s. 9
Annotation: Poznámka k vydání sborníku z mezinárodního vědeckého sympozia, konaného v září 1993 v Bayreuthu, které se zabývalo problematikou osobnosti...
Article
5
In: Přízemní výšky. -- přední záložka
Annotation: Autorská předmluva k beletristické prvotině (vzpomínkovému cyklu autentických životních příběhů) J. B.; s biograficko-bibliografickou poznámkou...
Book Chapter
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 5. 3., s. 6
Annotation: Polemika s kritikou M. Hanákové (LtN č. 2/1997).
Article
7
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 1996, č. 48, 25. 11., s. 10-11
Annotation: Rozhovor s autorem monografie Jezuita Antonín Koniáš; Koniáš Antonín.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 56, 7. 3., s. 9
Annotation: Polemika autora s kritiky jeho monografie M. Nodlem a I. Čornejovou; odpověď jednoho z kritizovaných recenzentů otištěna.
Article
11
Annotation: Příležitostný sborník, mj. s uvedenými příspěvky, též o M. Jesenské a D. Diamantové; s obr. a fot. doprovodem.
Book