By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2017, č. [1], 28. 12., s. 28-31
Annotation: Rozhovor s literárním kritikem a redaktorem M. Balaštíkem.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 9, 9. 11., s. 6-7
Annotation: Komentář k postavení současných spisovatelů ve společnosti, zmíněny kauzy s prohlášením "Asociace spisovatelů" proti K. Gottovi, obvinění...
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 5, 7. 5., s. 6-7
Annotation: Článek o literárních cenách Magnesia Litera, jejich významu a fungování problematizuje např. složení poroty cen a nejasnost kritérií výběru...
Article
4
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 133, 12.-14. 7., příl. Ego!, roč. 5, č. 28, s. 9
Ego!. -- 12. 7. 2019
Annotation: Rozhovor s M. Balaštíkem o čtenářství.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 2, 12. 2., s. [30]-33
Annotation: Úvaha o současné české próze, její kritické a čtenářské recepci.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. [1]
Annotation: Úvodník, mj. k roli literatury v době koronavirové pandemie a k udělení literárněkritické ceny Tvárnice E. Klíčové.
Article
7
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 19. 1. 2017
Annotation: Zpráva, v níž šéfredaktor časopisu Host představuje jeho novou podobu.
Article
8
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 90, 17. 4., s. 15
Lidovky.cz [online]. -- 19. 4. 2020
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Host M. Balaštíkem o knižním trhu v době pandemie.
Article
9
10
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 169, 30. 9., s. 11
iHned.cz [online]. -- 30. 8. 2013
Annotation: Rozhovor o novém televizním pořadu věnovaném kultuře, jehož spolutvůrcem bude i M. B.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 1, 18. 1., s. [1]
Annotation: Úvodník k obměně redakce časopisu a novým rubrikám v ročníku 29.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 2, 12. 2., s. 44
Annotation: Komentář ke snížení státních dotací na živou kulturu, které ovlivní mj. literární časopisy.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 2, 12. 2., s. 52-55
Annotation: Polemika s článkem J. Peňáse.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 1, 18. 1., s. 53
Annotation: Článek k historii ankety Kniha roku Lidových novin a převaze non-fiction literatury na předních místech.
Article
15
In: Literka. -- Roč. 7, 2013, č. 2, únor
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 0, 29. 9., s. 18
Annotation: V souboru pěti článků s názvem Navzdory svému šarmu : kulturní politika Pavla Dostála (s. 18-19), hodnotících dílo zemřelého ministra kultury.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 274, 24. 11., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Krátký rozhovor o nakladatelství Host a stejnojmenném časopisu.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 26. 1., s. 8-9; č. 3, 9. 2., s. 8-9
Annotation: Studie s připojeným soupisem mladých básníků 90. let a jejich publikované poezie (1990-1999); v první části o pojetí J. Trávníčka, V. Novotného,...
Article
19
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 33, březen, s. 21-24
Annotation: Referát ze sympozia; mj. o prezentaci literatury v médiích.
Article
20
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 28, prosinec, s. 14-16
Annotation: Příspěvek ze semináře o státní podpoře kultury.
Article