By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 86, 2019, č. 1, leden, s. 17-18
Annotation: Dopis M. Balabánovi u příležitosti jeho 80. narozenin; datováno: 4. září 2009.
Article
2
In: Landek. -- R. 1996, č. 2, květen, s. 42-43
Annotation: Úvaha o neprofesionálních umělcích a kulturním působení mimo instituce.
Article
3
In: Landek. -- R. 1996, č. 2, květen, s. 2-3
Annotation: Esej o neškoleném umění.
Article
4
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 80, 2004, č. 10, s. 8-9
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 302, 30. 12., příl. Kniha roku 2004, s. 1 a 8
Annotation: Rozhovor, mj. jiné o jeho knize, zvítězivší v anketě (14 hlasů).
Article
6
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 19, 9. 5., s. 91
Annotation: Odpovědi J. Balabána na formalizovaný, nepodepsaný sled otázek.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 117, 19. 5., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Krátký rozhovor.
Article
8
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 99, 20. 5., příl. Víkend, č. 20, s. 6-10
Víkend. -- 20. 5. 2005
Annotation: Rozhovor doplněný o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
9
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 73, 2006, č. 2, duben, s. 35-36
Annotation: Rozhovor, uvádějící otisk Balabánovy prózy Ena (s. 37-40) ze souboru próz Středověk.
Article
10
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 2, 2006, č. 5/6, 29. 5., s. 20
Annotation: Stručná odpověď v anketě.
Article
11
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 2, 2006, č. 4, 10. 4., s. 1-3
Annotation: Rozhovor.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 242, 17. 10., příl. Salon, č. 290, s. 1-2
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 18, 31. 10., s. 1, 14-16
Annotation: Rozhovor; připojena ukázka Jsme tady (s. 12-13) ze stejnojmenné knihy, kterou vydá Vetus Via.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 13, 2003, č. 9, 24. 2.-2. 3., s. 16
Annotation: Medailon; v rubrice Poezie v rozhlase.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 6, s. 35-37
Annotation: Soubor úvah a glos.
Article
17
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 19, 2008, č. 43, 20.-26. 10., s. 16
Annotation: Se čtyřmi dalšími komentáři-úvahami v rubrice Na pozvání; s biografickou poznámkou o autorovi a s připojeným Výběrem z čtenářské debaty...
Article
19
20
In: SM revue [samizdat]. -- R. [1989], s. 69-70
Annotation: Povídka.
Article