By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 6, s. 683-684
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 8, s. 840-843
Annotation: Stať o díle literární
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 2, 10. 1., s. 9
Annotation: Medailon k 25. výročí smrti.
Article
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 16, 18. 4., s. 6
Annotation: Recenze, kladně hodnotící překlady J. Pilaře a E. Sojky.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 228, 26. 9., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
7
8
původní lístek v RETROBI
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 9, 1948, č. 7/8, 20. 4., s. 191-192.
Annotation: Současné vydávání klasiků polské literatury v Polsku. Důvody, postup, vydavatelská zásady.
Article
9
původní lístek v RETROBI
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 9, 1948, č. 15, 30. 10., s. 334-337.
Annotation: Nové monografie z polské literární historie; zejména Borowy, W.: O poezji polskiej w wieku XVIII, Wyka, K.: Cyprian Norwid - poeta i sztukmistrz;...
Article
10
původní lístek v RETROBI
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 9, 1948, č. 15, 30. 10., s. 345-346.
Annotation: Referát.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 11, 2. 6., s. 16
Annotation: Úryvek z dosud netištěné studie; mj. o styčných bodech J. Z. s: Arbes Jakub.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 22, 3. 6., s. 1
Annotation: O existenčních potížích časopisu.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 23, 16. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 25, 30. 6., s. 3
Annotation: Hostovský Egon; recenze.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 27, 14. 7., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 25, 24. 6., s. 3
Annotation: Glosa k poměru české a přeložené knižní produkce.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 27/28, 15. 7., s. 6-7
Annotation: Janoušek Pavel; replika na jeho stať Čekání na Kritika (T) o současné literární kritice.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 27/28, 15. 7., s. 19
Annotation: Hostovský Egon; recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 29/30, 29. 7., s. 5
Annotation: Rozbor díla.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 36, 29. 9., s. 3
Annotation: Recenze; Brikciovy novolatinské verše přeložil do češtiny P. Šrut a naopak.
Article