By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 16, 2007, č. 3, 6. 2., s. 16
Annotation: Prvá část vzpomínek překladatele a dramaturga.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 1, 10. 1., s. 2
Annotation: Stížnost na způsob, s jakým v DnZ naložili s jeho překladem hry G.Taboriho.
Article
4
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 16, 2007, č. 5, 6. 3., s. 16
Annotation: Vzpomínka na brněnské mládí a J. Mahena.
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 16, 2007, č. 8, 17. 4., s. 16
Annotation: O svých prvních sezonách v ÚDČA a jeho dramaturgii.
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 16, 2007, č. 9, 2. 5., s. 16
Annotation: Mj. o P. Kohoutovi, J. Drdovi a L. Aškenazym a dramaturgii Divadla čs. armády v 60. letech.
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 16, 2007, č. 10, 15. 5., s. 16
Annotation: Závěrečná část vzpomínek; o vlastní překladatelské práci "na černo" v letech normalizace, P. Kohoutovi a G. Taborim.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 277, 26. 11., příl. Umění a kritika, s. 17 a 20
Annotation: Rozhovor o jeho dlouholeté dramaturgické a překladatelské praxi (též pod cizími jmény), zejména v oblasti německého dramatu; s biografickou...
Article
10
In: Divadlo. -- Roč. 18, 1967, č. 8, říjen, s. 28-30
Annotation: Výklad hry jako paraboly.
Article
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 12, 26. 2. 1969, s. 3
Annotation: Přednesený referát.
Article
12
In: Divadlo. -- Roč. 20, 1969, č. [6], červen, s. 53-58
Annotation: O vymaňování se ze stereotypů v české a světové divadelní tvorbě.
Article
13
In: Divadlo. -- Roč. 18, 1967, č. 1, leden, s. 25-28
Annotation: Referát o přehlídce Experimenta 1 pořádané Německou akademií zobrazovacích umění (Frankfurt n. M., 1966).
Article
14
In: Nebezpečný věk. -- s. 79-85
Annotation: Doslov.
Book Chapter
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 41, 29. 9., s. 5
Annotation: Medailon Fr. Kováříka k jeho sedmdesátinám 1. 10.
Article
17
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 3, březen, s. 272
Annotation: Nekrolog.
Article
18
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 3, březen, s. 274-275
Annotation: Informační glosa.
Article
19
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 5, 1954, č. 8, srpen, s. 691-694
Annotation: Referát o X. sjezdu KSČ - především o myšlenkách, které se týkaly oblasti dramatu a dramatické tvorby.
Article
20
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 5, 1954, č. 8, srpen, s. 703-705
Annotation: Stať o režisérské činnosti J. Škody ve 30. letech.
Article