By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 2, únor, s. 108-[111]
Annotation: Úryvek z kapitoly, publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
2
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 6, červen, s. 376-378
Annotation: Úryvek z kapitoly, publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena biografická poznámka (s....
Article
3
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 8. 9., s. 13
Annotation: O motivu palimpsestu v povídkách J. Balabána; předneseno na setkání USLL SAV a ÚČL AV ČR ve Starém Smokovci 25.-27. 5. 2005.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 9. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 17, 19. 10., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 45, 2010, č. 9, s. 93-95
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 19, 13. 11., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
9
In: OS - Fórum občianskej spoločnosti. -- Roč. [5], 2001, č. 5, květen, s. 57-58
Annotation: Srovnání dvou verzí Navrávačiek - z r. 1988 (Kolín nad Rýnem, Index) a z r. 2000.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 5, s. 408-410
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 768-774
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 46, 2011, č. 8, s. 70-72
Annotation: Recenze.
Article
14
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 8, 2016, n. 2, s. 3-17
Annotation: Studie se věnuje pojmu magický realismus v historické perspektivě, autor postihuje proměny významu v čase, jaké podněty a okolnosti měly vliv...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 1, s. 1-15
Annotation: Studie o uplatnění pojmu socialistický realismus v domácí reflexi literatury 1. poloviny 70. let 20. století v období nástupu normalizace.
Article
16
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 81-83
Annotation: Diskusní příspěvek k románu A. Bajaji.
Article
17
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 4, s. 92-97
Annotation: Diskusní příspěvek.
Article
18
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 3, s. 81-88
Annotation: Studie načrtává vývoj pojetí prostoru v slovenské próze a jeho zvnitřnění dokládá na prózách P. Vilikovského.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 2, s. 96-114; č. 3, s. 231-243; č. 4, s. 306-318
Annotation: Studie o změnách slovenské literární kritiky v období 1965-1970 vychází z tehdejších polemik a využívá teorii polí P. Bourdieua.
Article
20
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 50, 2015, č. 5/6, s. 54-59
Annotation: Recenze.
Article