By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 90-93
Annotation: Autor kriticky hodnotí víru ve smyslu náboženském a konstatuje, že literatura i kultura potřebuje totéž, co potřebuje celý (soudobý) život,...
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. 33-35
Annotation: Autor se zamýšlí nad tím, co je moderní, co je móda (v kontextu socialistické společnosti) a jak jsou tato témata reflektována také obory, zabývajícími...
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 131
Annotation: Autor uvádí svůj názor na J. Kainara, který v sobě spojuje jak tradici lidového vypravěče, tak kus "ogarské rozpustilé nezbednosti a ironie".
Article
10
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 18, 1968, č. 49, 14. 12., s. 12-13
Annotation: O udělení občanství T. M. v Proseči.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 6, červen, s. 1-5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 7, 1951, č. 223, 21. 9., s. 2
Annotation: Úryvek z knihy G. Bareše "Julius Fučík".
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1963, říjen/listopad/prosinec, s. 5-6
Annotation: Autorský komentář.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 86, 11. 4., s. 1
Annotation: Úvaha.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 152, 30. 6., s. [1], 4-5
Annotation: Projev uvádějící diskusi o tzv. Stalinových statích o jazyce, která proběhla na Filozofické fakultě UK.
Article
16
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 29, 1949, č. 211, 8. 9., s. 3
Annotation: Článek o životě a díle J. Fučíka.
Article
17
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 5, 1959, č. 268 (1425), 15. 11., s. 5
Annotation: Kratší próza.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 5, s. 361-369
Annotation: Próza.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1963, č. 51/52, 19. 12., s. 1
Annotation: Autorská poznámka.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 15, 1946, č. 3, 16. 1., s. [33]-35
Annotation: Polemika s článkem V. Černého „Básníkova trnitá cesta do socialistické společnosti“ (Kritický měsíčník č. 9–10).
Article