By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 50, 2015, č. 1/2, s. 76-77
Annotation: Recenze na obnovený feministický kulturní časopis Aspekt z dob Československa, který v tištěné podobě od roku 2013 vychází pod názvem Aspektin...
Article
2
by Bariaková, Zuzana ola2013765020{{{}}}}, Chrobák, Jakub, 1974-, Janiec, Agnieszka, 1980-
Published Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011.
Annotation: Soubor studií; - mj. s uvedenými texty; se seznamem autorů studií (s. 366-367).
Book