By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Bartlová, Milena, 1958- jn19981000203{{{}}}}
Published Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2017.
Annotation: Kolektivní monografie se věnuje otázkám vzniku československé národní a státní identity a z perspektivy humanitních a sociálních věd zkoumá,...
Book
2
by Bartlová, Milena, 1958- jn19981000203{{{}}}}
Published Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018.
Annotation: Reprezentativní výbor ze studií M. Bartlové uspořádaný autorkou u příležitosti jejích šedesátin obsahuje texty o umění středověkém, moderním...
Book
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 8, 15. 10., s. 8-15
Annotation: Rozhovor s historičkou umění, mj. o její níže uvedené knize. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Milena Bartlová".
Article
4
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 51, 2003, č. 4, s. 341-343
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 2, 1992, s. 235-238
Annotation: Referát o kolokviu konaném v Praze ve dnech 30. ledna - 1. února 1991 u příležitosti stejnojmenné výstavy v Zrcadlové síni Klementina.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 237, 10. 10., příl. Víkend, s. 38-40
Annotation: Esej o české kulturní politice, zejm. k obsazování vedoucích míst významných kulturních institucí a k jejich financování.
Article
7
In: Studia mediaevalia bohemica. -- ISSN 1804-0977. -- Roč. 3, 2011, č. 2, s. 249-274
Annotation: Studie se věnuje vztahu mezi obrazy a texty v 15. století. Studie se rovněž zabývá výzkumem vyobrazení v Jenském kodexu.
Article
8
In: Studia mediaevalia bohemica. -- ISSN 1804-0977. -- Roč. 2, 2010, č. 2, s. 331-333
Annotation: Anotace.
Article
10
by Bartlová, Milena, 1958- jn19981000203{{{}}}}
Published Praha : Academia, 2015.
Annotation: Monografie mapuje místní výtvarnou produkci spojenou s husitským hnutím, okrajově se věnuje též knižní malbě; obsahuje Seznam citované literatury...
Book
11
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 63, 2015, č. 1/2, s. 104-106
Annotation: Recenze.
Article
12
online
Webarchiv
In: A2larm [online]. -- 2. 6. 2015
Annotation: Kritická recenze na uvedený film. M. Bartlová upozorňuje, že "filmové zpracování příběhu Jana Husa zamlčuje podstatné okolnosti jeho života,...
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 19, 9. 9., s. 2
Annotation: Článek o žánru biografie, jeho současné čtenářské oblibě a problematice - např. ve srovnání s historiografií.
Article
15
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 100-103
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 3, 2006, č. 5, s. 78-87
Annotation: Úvaha o možnostech novodobého rozumění středověkému výtvarnému umění, především o fenoménu tzv. posvátných obrazů.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 4, 19. 4., s. 92
Annotation: Oblíbené knihy historičky umění M. Bártlové, mj. kniha J. Boltona a Z. Uhlíře.
Article
18
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 27, 2017, č. 266, 16. 11., příl. Salon, č. 1047, s. 3
Salon. -- 22. 11. 2017
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 16, 2. 8., s. 2
Annotation: Úvaha o chystaných změnách v pantheonu Národního muzea a o následné debatě, kterou tyto změny vyvolaly.
Article
20
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 32, 7. 2., příl. Salon, č. 808, s. 5
Salon. -- 13. 2. 2013
Annotation: Rozhovor s historičkou umění, která se specializuje na středověk.
Article