By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 60, září, s. 263-266
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Půlnoční deník. -- s. 60-61
Annotation: Soubor obsahuje autorčiny povídky z 60. let psané na základě záznamu vlastních snů (většina byla publikována v exilových časopisech Proměny...
Book Chapter
3
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 76-78
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 303, 31. 12., příl. Kavárna, s. D7
Annotation: O existenci Kritické přílohy Revolver revue a jejím konci.
Article
5
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 58, březen, s. 248-250
Annotation: Recenze.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 30, 23. 7., s. 2
Annotation: Glosa editorky k recenzi K. Kolaříka; v rubrice Došlo.
Article
7
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2007, č. 67, červen, s. 232-239
Annotation: Recenze, ve které autorka polemizuje s poznámkami J. Bednářové, týkajícími se strojopisné bibliografie A. Stankoviče.
Article
8
In: Listy z rodinné kroniky. -- s. 141-143
Annotation: Ediční poznámka k sedmi vzpomínkovým kapitolám, v nichž se autorka obrací ke svým rodovým kořenům a nejranějším etapám života; text vznikal...
Book Chapter
9
In: Knihy básní. 2. -- S. 773-865
Annotation: Komentář textu; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. 866-868).
Book Chapter
10
In: Knihy básní. 1. -- S. 375-466
Annotation: Komentář textu.
Book Chapter
11
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2006, č. 62, březen, s. 241-243
Annotation: Referát o konferenci.
Article
12
In: 100% štěstí. -- S. 63-64
Annotation: Poznámka k textu.
Book Chapter
13
In: Rodokmen. -- s. 57-[58]
Annotation: Soubor vzpomínkových próz na autorčina děda F. Veselého, sedláka z Vysočiny; jeho vyprávění (s. 12-28) zapisovala G. G. v letech 1945-1948,...
Book Chapter
14
In: Básně. -- s. 234-248
Annotation: Ediční poznámka k souboru všech knižně publikovaných básní a k autorizovanému výboru básní vydaných v periodikách i dosud neuveřejněných;...
Book Chapter
15
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2007, č. 69, listopad, s. 163-233
Annotation: Blok věnovaný A. Stankovičovi; rozhovor s O. S. vyšel v samizdatové RR č. 10/1988.
Article
16
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 32, 2017, č. 107, červen, s. 21-39
Annotation: Blok věnovaný A. Stankovičovi obsahuje výbor z jeho básní, úvodní komentář editorky L. Bartoňové, tři lektorské posudky pro chystané, ale...
Article
19
by Stankovič, Andrej, 1940-2001
Published Praha : Triáda, 2008.
Other Authors: '; ...Bartoňová, Lucie, 1979- pna2008444712...
Annotation: Základ souboru všech autorových prací o staroříšském vydavatelství J. Floriana tvoří původně čtyřsvazkový spis: Význam Josefa Floriana...
Book