By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 14, 2005, č. 1, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Chrudimský vlastivědný sborník. -- ISSN 1214-6048. -- Sv. 4, 1999, s. 35-37
Annotation: O pobytu S. K. Neumanna ve Vápenném Podole na Chrudimsku během druhé světové války.
Article
3
In: Chrudimský vlastivědný sborník. -- ISSN 1214-6048. -- Sv. 5, 2000, s. 112-128
Annotation: Komentované srovnání úryvků Johnova románu v dopisech s dopisy, které si mezi sebou vyměnili Johnův otec V. Markalous a B. Kratochvílová.
Article
4
In: Chrudimský vlastivědný sborník. -- ISSN 1214-6048. -- Sv. 6, 2001, s. 165-188
Annotation: Studie mapující životní osudy J. N. Štěpánka a proměny jeho díla.
Article
5
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 15, 2006, č. 2, s. 24
Annotation: Jubilejní portrét literárního historika P. Studničky.
Article
6
7
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 11, 2002, č. 2, s. 17
Annotation: Recenze publikace, jejíž součástí je též studie o K. V. Raisovi.
Article
8
9
10
11
12
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 12, 2003, č. 3, s. 2-3
Annotation: Biografický článek o Vrchlického pobytech ve Slatiňanech a jejich ohlasu v básnické tvorbě.
Article
13
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 12, 2003, č. 4, s. 1-4
Annotation: Článek o obrazech chrudimska v cestopisných črtách ze souboru Z nejvýchodnějších Čech.
Article
14
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 12, 2003, č. 4, s. 5-7
Annotation: Přehled významných chrudimských literárních osobností od středověku po současnost.
Article
15
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 10, 2001, č. 2, s. 12-13
Annotation: Medailon.
Article
16
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 10, 2001, č. 2, s. 13
Annotation: Medailon.
Article
17
18
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 8, 1999, č. 1, s. 19
Annotation: Poznámka o přednáškách připravovaných na únor a březen 1999; připojeny biografické poznámky o přednášejících.
Article
19
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 8, 1999, č. 1, s. 1-3
Annotation: Životopisná studie; podrobně o jeho dramatickém díle.
Article
20
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 8, 1999, č. 1, s. 19
Annotation: Recenze; mezi vyznamenanými též literáti.
Article