By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 15. 11. 2017
Annotation: Laudatio proslovené při předání Ceny Jaroslava Seiferta 2017 dne 7. 11. 2017 J. Brabcovi a J. Opelíkovi.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 8
Annotation: Esej o reflexi událostí roku 1918, rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československa v tehdejší literární tvorbě; zmiňováni jsou zejména V. Dyk,...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 1, 4
Annotation: Úvaha.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 21-22
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 6-7
Annotation: O historii akce na podporu četby marxisticko-leninské literatury a vybrané beletrie v 50. letech.
Article
7
In: Z každého z nás postupem let něco zmizí. -- s. 33-55
Annotation: Doprovodná studie k rozhovoru s J. Kolářem uskutečněným v období červen 2000 - prosinec 2001; knihu (s ilustracemi J. K.) jako svou poslední práci...
Book Chapter
8
by Bauer, Michal, 1966-
Published Praha : Akropolis, 2005.
Annotation: S Úvodem (Konec ideologií, počátek ideologie), s. 7-8, se studií Básník tak známý, až je cizí... (s. 9-332 - soubor a interpretace textů věnovaných...
Book
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 18, 4. 11., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 19, 18. 11., s. 14-15
Annotation: Článek o přípravách a průběhu pohřbu F. Halase.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 21, 16. 12., s. 2
Annotation: Referát o sympoziu a bibliofilském svazečku Skoumalových textů.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 1, 13. 1., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 1, 8. 1., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 5, 4. 3., s. 1, 4-5
Annotation: Studie; na s. 16-19 otištěny ukázky z deníku a básně.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 11, 27. 5., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 46, 13. 11., s. 1 a 8
Annotation: O české literatuře raných 50. let; s mezititulkem Nezvalův Mír a Seifertova Viktorka. - Redakčně krácený příspěvek na konferenci Literatura...
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 21, 14. 12., s. 10
Annotation: O večeru věnovaném poetismu, který pořádalo Oddělení bohemistiky na Univerzitě města Amsterdamu (17. 11. 2006); s úryvkem z referátu K. Merckse.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 3, 7. 2., s. 6-7
Annotation: Článek s úryvky z různých dokumentů; s otištěným dopisem J. Durycha SČSS a J. Knapa redakci Čs. spisovatele.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 3, 7. 2., s. 21
Annotation: Recenze, zejména o Komentáři editorů.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 15, 8.-14. 4., s. 16
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu básní Z. Lorence z let 1946-51; v rubrice Poezie v rozhlase.
Article