By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 21. 4. 2014
Annotation: Recenze výstavy "Reynek: Génius, kterého jsme měli zapomenout".
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 4, s. 598-599
Annotation: Referát o konferenci.
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 3, s. 9-14
Annotation: Studie; s biografickou poznámkou o autorovi (s. 14).
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 8, 23. 11., s. 6
Annotation: Recenze; též o předchozích dvou dílech edice.
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 15, 2004, č. 4, s. 238-241
Annotation: Dvě recenze s vlastními názvy Existence tohoto mládí je mi velikou útěchou, Duchovní bakteriologická válka Studňan proti Bzenci.
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 14, 2003, č. 4, s. 346-349
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 17, 2006, č. 2, s. 229-242
Annotation: Studie otevírající tematický oddíl Albert Vyskočil; s biografickou poznámkou o autorovi.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 39, 27. 9., s. 7
Annotation: Studie - slovníkové heslo; v nové rubrice Nových 300 let české literatury.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 45, 8. 11., s. 7
Annotation: Medailon; v rubrice Nových 300 let české literatury.
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 3, 17. 1., s. 7
Annotation: Medailon v rubrice Nových 300 let české literatury.
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 13, 2002, č. 1, s. 243-248
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 13, 2002, č. 3/4, s. 285-289
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 14, 2003, č. 1/2, s. 325-328
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 10, 2000/2001, č. 7, 1. 4. 2001, Literární a výtvarná příloha, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 13, 2002, č. 50, 15. 12., příl. Perspektivy, č. 12, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 4, září, s. 469-485
Annotation: Studie k vizualizaci v barokní literatuře - obrazovým principům v kultuře raného novověku, zejm. k úloze obrazu v katolické náboženské praxi...
Article
17
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 18, 2007, č. 2, s. 169-177
Annotation: Esej.
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 20, 2009, č. 4, s. 205-208
Annotation: Recenze oddílu Literatura zpracovaného I. Čornejovou.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 6, červen, příl. Harmonie života, s. 1-2
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem a jednatelem nakladatelství Portál M. Bedřichem; připojena biografická poznámka (s. 1).
Article
20
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 22, 2012, č. 3, s. 132-134
Annotation: Recenze.
Article