By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2002, č. 30, srpen, s. 5-6
Annotation: Krátký článek o vztahu O. Březiny a J. Váchala; mj. o Váchalově dřevorytu Fragmenty k dílu Otokara Březiny.
Article
2
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2000, č. 13, červen, s. 6-7
Annotation: Článek o setkání básníků.
Article
3
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2002, č. 31, prosinec, s. 3-4
Annotation: Medailon E. Ch.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 11, 27. 5., s. 2
Annotation: Vzpomínka k úmrtí I. D.; v rubrice Napsali do Tvaru.
Article
5
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 36, 12. 2., s. 5
Annotation: Poznámka o osudech povídky Cesta na jitřní.
Article
6
7
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 77, 1. 4., s. 9
Annotation: Poznámka o okolnostech vydání.
Article
8
9
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1992, č. 3/4, s. 39-42
Annotation: Komentovaná edice dopisů J. Č. z let 1936-1942; adresát lékař v Novém Městě na Moravě Svítil-Karník Josef (1870-1958).
Article
11
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 187, 14. 8., s. 4
Annotation: Poznámka o vztahu J. Č. k mariánskému kultu.
Article
12
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 299, 27. 12., s. 9
Annotation: Medailón k výročí úmrtí básníka, esejisty a překladatele.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 10, [červen 1992], s. 32-38
Annotation: Orten Jiří; komentář k otištěným dopisům K. B. J. Ortenovi z let 1938-40 a jeho dosud nepublikované básni Andersen.
Article
14
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 71, 24. 3., s. 4
Annotation: O vztahu Masaryk Tomáš Garrigue a A. S.
Article
15
In: Nový život. -- Roč. 2, 1990, 25. 5., s. 4
Annotation: O korespondenci E. B. a A. S.; číslo je věnováno E. B. k výr. narození (28. 5. 1884).
Article
16
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1986, č. 2, červen, s. 38-39
Annotation: Doloženo výběrem archivních materiálů.
Article
17
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1989, č. 1/2, s. 3-4
Annotation: Fráňa Šrámek básníku Antonínu Sovovi; s výňatkem z Šrámkova dopisu Sovovi z 25. 2. 1924; Sova Antonín.
Article
18
19
20