By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 236, 11. 10., s. 14
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 14, 17. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 16, 19. 1., s. 6
Annotation: Článek k 70. výročí narození F. Šrámka.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 17, 21. 1., s. 5
Annotation: Článek o poezii J. Hory.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 99, 27. 4., s. 9
Annotation: Báseň.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 133, 8. 6., s. 24
Annotation: Báseň.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 147, 25. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 11, 15. 6., s. 3
Annotation: Fejeton.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, leden/únor, s. 31-32
Annotation: Stať o literárním průvodci po jižních Čechách L. Stehlíka.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 3, s. 325-326
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 2, s. 203-206
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 31, 5. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 261, 29. 10., s. 3
Annotation: Stať o významu díla J. V. Sládka u příležitosti 110. výročí narození.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 287, 30. 11., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
17
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 9, s. 118
Annotation: Autor se zamýšlí nad odkazem T. G. Masaryka.
Article
18
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 9, s. 119
Annotation: Informační glosa o jubileu P. Bezruče.
Article
19
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 9, s. 122
Annotation: Autor se zamýšlí nad dramatem M. Frische "Čínská zeď" v širším kontextu soudobého dramatu.
Article
20
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 3, s. 36
Annotation: Autor se pokouší specifikovat pojem "humanismus", který často figuruje v soudobých, nejen filosofických diskusích.
Article