By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 205-206
Annotation: Proslov pronesený u příležitosti 90. narozenin literárního historika a kritika M. Suchomela 15. 11. 2018 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 2, s. 254-255
Annotation: Polemika s článkem J. Meda (Perspektivy 2012, č. 2), který kritizuje rozhodnutí autorky a M. Trávníčka nezařadit Zahradníčkovu báseň Blahoslavená...
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 4, s. 258-263
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 15, 2004, č. 4, s. 4-23
Annotation: Studie; s biografickou poznámkou o autorce studie (s. 23).
Article
5
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 15, 2004, č. 1, s. 15-28
Annotation: Studie s kapitolami Seznámení (s otištěním prvního dopisu J. Floriana Bloyovi z 22.11.1900), Služka Františka, Okamžik pravdy: setkání na La...
Article
7
In: Jižní Kříž. -- s. 515-521
Annotation: Doslov; edičně připravil a Slovo autora k prvnímu vydání (s. 523-533) a k druhému vydání (s. 533) napsal autor.
Book Chapter
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 4, duben, s. 191-192
Annotation: O vyhlídkách další existence fondu.
Article
9
In: Kryštof Kolumbus. -- s. 305-426
Annotation: Editorčin vykladačský dialog s Vyskočilovým životopisem (původně diplomová práce), s Prologem (s. 309-316) a s kapitolami: Autoři kolumbovských...
Book Chapter
10
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 14, 2003, č. 3, s. 298-317
Annotation: Studie; se samostatnou kapitolou Frankofilie v českých zemích.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 2, s. 215-218
Annotation: Úvaha J. Čepa, kterou adresoval šéfredaktorovi revue Esprit Emmanuelu Mounierovi a autorův doprovodný dopis.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1994, č. 3, s. 106-109
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 2, 26. 1., s. 18-19
Annotation: Recenze, též o kvalitě překladu J. R.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 145, 22. 6., s. 12
Annotation: Pammrová Anna (1861-1945); recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 4, s. 381-405
Annotation: Srovnávací studie analyzující sbírky: Korouhve a Pieta (obě 1940), s kapitolami: Časoprostor, Proměny tvaru, Barok, Národ a jeho svatí, Postavení...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 44, 2. 11., s. 6
Annotation: Skácel Jan; recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 46, 16. 11., s. 8
Annotation: Úryvek z předmluvy k výboru z básní J. K. Krev ve víno, Brno, Petrov 1995; s výběrem básní.
Article
18
19
In: Zpívající voliéra. -- S. 51-61
Annotation: Doslov k vydání debutu sedmnáctiletého autora (veršů z let 1953-1954) k jeho 60. narozeninám.
Book Chapter
20