By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 31, 2019, č. 3, s. 108-113
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 39, 26. 9., s. 22-23
Annotation: O českých špionážních filmech z období normalizace, kariéře scénáristy a spisovatele Ivana Gariše a o adaptacích jeho románů ze 70. let.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 22, 30. 5., s. 22-23
Annotation: O českých filmech z 50. let s tematikou střežení pohraničí, mj. o adaptaci Jiráskových Psohlavců a Kalčíkových povídek.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 49, 6. 12., s. 22-23
Annotation: O situaci přeživších Židů v poválečném Československu a reflexi holocaustu v české literatuře a filmu.
Article
5
by Bednařík, Petr, 1973- mzk2003171507{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2003.
Annotation: S Úvodem (s. 7-8) a s kapitolami: Projevy antisemitismu v kinematografii za druhé republiky, První rok Protektorátu Čechy a Morava, Filmové ateliéry,...
Book
6
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 48, 2008, Heft 2, s. 606-608
Annotation: Recenze disertační práce zaměřené na děské televizní seriály, které vznikly v 70. a 80. letech ve spolupráci Československé televize a Westdeutsche...
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 37, 10. 9., s. 7
Annotation: O polských tématech v publicistice J. Lederera.
Article
8
by Bednařík, Petr, 1973- mzk2003171507{{{}}}}
Published Praha : Liberec : Židovské muzeum ; Severočeské muzeum, 2007.
Annotation: Mj. s uvedeným příspěvkem.
Book
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 46, 14. 11., s. 23
Annotation: O spisovatelské a scénáristické kariéře Rudolfa Kalčíka.
Article
11
In: Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu : současnost literatury pro děti a mládež : Liberec 17.-19. dubna 2018. -- ISBN 978-80-87607-89-3. -- S. 41-52
Annotation: Studie sleduje tvorbu O. Hofmana v oblasti filmové scenáristiky pro děti a mládež od jeho studií na FAMU po konec 50. let.
Book Chapter
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 171, 24. 7., příl. Magazín Dnes, č. 30, s. 18-21
Annotation: Rozhovor o televizním seriálu podle scénáře J. Dietla.
Article
14
by Polehla, Kamil, Vavřinová, Iveta, Weissová, Michaela, Bednařík, Petr, 1973- mzk2003171507{{{}}}}
Published Praha : Liberec : Ústav pro studium totalitních režimů ; Technická univerzita v Liberci, 2017.
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá životem v československém pohraničí v čase existence tzv. železné opony, legálním a ilegálním překračováním...
Book
15
Annotation: Kolektivní monografie poskytuje chronologický přehled vývoje českých médií na pozadí dobového historického kontextu ve světě a v českých...
Book
16
Annotation: Kolektivní monografie; - s oddíly: Masová média jako historické téma; Počátky rozvoje tištěných médií; Tisk jako faktor národního sebeuvědomování;...
Book
18
Annotation: Kolektivní monografie; - s Úvodem (s. 9-11), mj. s uvedenými studiemi; - s Literaturou (s. 225-229); s medailonky O autorech (s. 233-236); s Jmenným...
Book
19
Annotation: Sborník z mezioborové konference, s oddíly: České země v rozrušené Evropě; Proměny médií a státní propagandy; Projevy lidové kultury; Umělecké...
Book
20
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá filmovou pohádkou Tři oříšky pro Popelku, předpoklady jejího vzniku, její popularitou a recepcí u nás i v...
Book