By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 21. 3., s. 20-21
Annotation: Recenze na monografii L. Martinka o H. Jasiczkovi, těšínského básníka polského jazyka.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 3, 8. 2., s. 14
Annotation: Rozbor.
Article
5
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 4, 2000, č. 1, s. 207-209
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 4, 2000, č. 1, s. 218-220
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 38, 2002, č. 2/4, s. 273-278
Annotation: Referát z konference; o Šaldově hledání vztahu mezi klasickým a romantickým v rámci obecnějších estetických kategorií.
Article
8
by Bednaříková, Hana, 1964- jo20000080645{{{}}}}
Published Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000
Annotation: Studie vycházející z autorčiny disertační práce; s Úvodem (s. 5-6) a s oddíly: Kontext (s. 7-26); Text (s. 27-101); Interpretace (s. 103-110);...
Book
9
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 4, 2000, č. 3, s. 140-141
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 12, 14. 6., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 10, prosinec, s. 46-50
Annotation: Studie.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 1, leden, Recenzní příloha, s. XV
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia bohemica. -- Sv. 59, sv. 5, 1989, s. 23-32
Annotation: Bibliografický soupis, s oddíly: Knižní monografie, Kapitoly v kolektivních dílech, Textově kritické edice, Studie ve sbornících a časopisech,...
Article
15
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 7, 29. 3., s. 3
Annotation: Poznámka s citací definice dandysmu francouzské kulturoložky F. Coblenceové. V recenzi H. Bednaříkové ve Tvaru č. 5/2012 redaktor opravil dandysmus...
Article
17
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 3, 2006, č. 5, s. 311-316
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Krok. -- ISSN 1214-648X. -- Roč. 7, 2010, č. 1, s. 5-7
Annotation: Rozhovor o knize o F. X. Šaldovi a o tématech, kterým se autorka věnuje.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 5, 1. 3., s. 20
Annotation: Recenze. Též o českých ohlasech Wildeova případu, jeho názorů a díla a o českých překladech recenzované knihy.
Article