By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 4, s. 597-598
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 73, 2004, č. 4, s. 471-472
Annotation: Referát o průběhu konference, s přehledem příspěvků.
Article
3
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [10], 1999, č. 3/4 (41/42), s. 212-220
Annotation: O odlišnostech obou vydání.
Article
5
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 12, 2001, č. 2 (48), s. 199-202
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 75, 2006, č. 3, s. 348-350
Annotation: Referát o průběhu 25. smetanovských dnů v Plzni, zejména o tradičním vědeckém sympoziu konaném v jejich rámci.
Article
8
by Bekešová, Martina, 1973- js20030407003{{{}}}}
Published Praha : [s. n.], 2007.
Annotation: Teze disertační práce (s. 2-12), jejíž základ tvoří rekonstrukce Tablicova způsobu editace básní vřazených do Pamětných příhod Štěpána...
Book
9
10
11
In: Slavica pragensia. -- ISSN 0323-0813. -- Roč. 2014, č. 42, s. 39-46
Annotation: Studie mapuje Stichovy slovakistické zájmy a jeho podíl na rozvoji česko-slovenských vztahů.
Article
13
by Škarpová, Marie, 1977-, Bekešová, Martina, 1973- js20030407003{{{}}}}
Published Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017.
Annotation: Sborník příspěvků k poctě Gizely Gáfrikové vycházející z vědeckého semináře z cyklu Pamäť literárnej vedy konaného u příležitosti...
Book
14
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 296-311
Annotation: Zpráva o průběhu a výsledcích grantového projektu. Jsou zmiňováni jeho řešitelé - A. Stich, K. Kučera a V. Petrbok, spolu s řadou svých spolupracovníků...
Article
17
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 73, 2004, č. 4, s. 478-480
Annotation: Referát o průběhu konference; s komentovaným přehledem příspěvků, mj. uvedených referátů pronesených v literárněvědné sekci na daná témata:...
Article
19
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2007.
Other Authors: '; ...Bekešová, Martina, 1973- js20030407003...
Annotation: Druhý díl soupisu, opět ve dvou svazcích: sv. 1: xxiii, 522 s.; sv. 2: s. 535-843, 48 s. obr. příl.; - s přehledy: Seznam muzeí, v jejichž sbírkách...
Book