By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 216, 16. 9., s. 4
Annotation: Přetisk dopisu E. Beneše P. Bezručovi.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 139, 18. 6., s. [1] a 2
Annotation: Projev E. Beneše k zahájení sjezdu českých spisovatelů.
Article
3
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 53, 1946/1947, č. 2, listopad 1946, s. 49
Annotation: Kondolence.
Article
4
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 34/35, 17. 9. 1948, s. 293-294
Annotation: Pasáže z projevu E. Beneše na sjezdu českých spisovatelů roku 1946, které se týkají úkolů spisovatelů a literatury.
Article
16
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 3, září, s. 60-62
Annotation: Úryvky z prezidentova projevu na sjezdu Syndikátu českých spisovatelů v červnu 1946 v Praze.
Article
17
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 35, 1998, č. 5, září/říjen, s. 57
Annotation: Dopis Společnosti bratří Čapků z 9. 1. 1948.
Article
18
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1996, č. 43, prosinec, s. [3]
Annotation: Přetištěno ze sborníku Malíř - básník, Vzpomínání na Josefa Čapka (Praha 1948).
Article
19
In: Prager Rundschau. -- Roč. 7, 1937, č. 5, říjen, s. 321-331
Annotation: Rede des Präsidenten der Republik Dr. Beneš Edvard am Sarge von: Masaryk T. G. am 21. September 1937.
Article
20
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 47, 1938, č. 4/6, duben/červen, s. 50-52
Annotation: Odpověď presidenta: Beneš Edvard pro: Česká akademie věd. Vloženy dvě fotografie: President s představiteli Akademie a Diplom čestného člena.
Article