By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 13, 1996, s. 85-90
Annotation: Studie se zabývá obrazem ženy ve spisu "Politia historica", a to s důrazem na rozdíly v jejím postavení a úlohách ve vztahu k muži.
Article
3
In: Přednášky z 47. běhu Letní školy slovanských studií. -- R. 2004, s. 207-217
Annotation: S kapitolkami: Možnosti a povinnosti; Politika, generace a paradigmata; Exkurs: Přisvojování dějin a Památník osvobození; Ideologie, odcizení...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 9, 2. 5., s. 10
Annotation: O hře a zákazu jejího provedení na pražské univerzitě 16. 8. 1604; s mezititulky Jak se psala první historická hra, Jak se zakazovalo v roce 1604,...
Article
7
9
10
In: Zpravodaj Historického klubu. -- ISSN 0862-8513. -- Roč. 8, 1997, č. 2, s. 40
Annotation: Medailon.
Article
11
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 16, 1993, s. 383-386
Annotation: Referát o konferenci konané v Karolinu 21.-22. 10. 1992.
Article
13
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 3, 1992, č. 9, září, s. 270-272
Annotation: Studie.
Article
14
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia historica. Problémy dějin historiografie. -- Sv. 2, sv. 29, sv. 3, 1984, s. 41-67
Annotation: Studie analyzující Veleslavínovu edici kronik: Piccolomini Aeneas Sylvius, Historia Bohemica; Kuthen Martin, Kronika o založení země české a prvních...
Article
15
In: Televizní tvorba. -- ISSN 0139-9691. -- R. 1983, č. 3/4, s. 100-102
Annotation: Recenze sborníku materiálů z mezinárodní konference na toto téma ve Smolenicích v roce 1980.
Article
17
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 107, 2009, č. 1, s. 148-151
Annotation: Polemická úvaha na základě níže zmíněné monografie, mj. k osobnosti J. Golla a tzv. Gollově škole a roli historika v české společnosti.
Article
18
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 23, 2010, s. 328-330
Annotation: Životopisný portrét historika J. Pekaře; přetisk upravené verze proslovu proneseného nad hrobem J. P. v Jenišovicích 26. 7. 2010.
Article
20
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 12 (36), 1997, s. 141-156
Annotation: Životopisná studie; o díle českého exilového historika.
Article