By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 158-162
Annotation: Recenze konferenčního sborníku.
Article
2
3
4
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 4 (21), 2012, č. 1, s. 96-98
Annotation: Recenze.
Article
5
by Benyovszky, Krisztián, 1975-
Published Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2011.
Annotation: Monografie vycházející z disertační práce; - s Úvodem (s. 9-12) a s oddíly: Štylistické kontexty výrazovej teórie (s. 13-55, s kapitolami:...
Book
6
7
8
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 3, s. 129-141
Annotation: Studie pojednávající o různých kontextech metaforičnosti v rámci teoretického diskurzu o umělecké ilustraci. Autor analyzuje práce M. Tokára,...
Article
9
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 6 (23), 2014, n. 3, p. 136-153
Annotation: Hlavním cílem studie je prezentace teoretické monografie M. Szívóse "Od znaku ke kódu. Systematická sémiotika", charakteristika jejích základních...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 81-83
Annotation: Recenze.
Article
11
Annotation: Kolektivní monografie podává přehled literárněvědných teorií, metod a směrů; věnuje se též pražskému strukturalismu (kapitoly Ruský formalizmus,...
Book
12
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 6, 2010, č. 2, únor, s. 6-8
Annotation: Anketa pro překladatele a autory o jejich vzájemném vztahu a problémech.
Article