By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kino. -- ISSN 0323-0295. -- Roč. 36, 1981, č. 20, 6. 10., s. 3-4
Annotation: O adaptacích ve světové a naší kinematografii.
Article
2
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 35, 1981, č. 1, leden, s. 123-131
Annotation: Obecná úvaha o vztahu spisovatelů ke straně v minulosti i současnosti.
Article
3
4
In: Záběr. -- ISSN 0139-7664. -- Roč. 15, 1982, č. 5, 19. 3., s. 1
Annotation: Článek náměstka ústředního ředitele Čs. filmu o situaci scenáristiky; vyzvání spisovatelům ke spolupráci.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 9, listopad, s. 4-6
Annotation: Úvodník.
Article
7
by Beránek, Jaroslav, 1931- jn19990209046{{{}}}}
Published Praha : Odeon, 1989.
Annotation: Soubor studií, úvah a statí publikovaných v Rudém právu, Tvorbě, Literárním měsíčníku, Scéně, Filmu a době, Zlatém máji (pro knižní...
Book
8
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 7, září, s. 89-94
Annotation: O rysech a úkolech socialistické ediční politiky.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 221, 19. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 56, 1976, č. 301, 18. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 17, 1973, č. 2, únor, s. 74-78
Annotation: O odkazu Února pro dětskou knihu.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 17, 1973, č. 9, listopad, s. 578-583
Annotation: O ediční politice nakladatelství Albatros.
Article
15
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 17, 1973, č. 10, prosinec, s. 675-678
Annotation: Kritika praxe nakladatelství Albatros v krizových letech.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1974, č. 271, 16. 11., s. 5
Annotation: O směřování k dokumentárnosti jako jedné z možností moderní socialistické literatury.
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1974, zima, s. 16-17
Annotation: O tzv. literatuře faktu.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 3, 1974, č. 1, leden, s. 111-113
Annotation: Kritika literárních adaptací z krizových let vycházejících v nakladatelství Albatros.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 2, únor, s. 82-87
Annotation: O tematice mimozemských civilizací v dětské literatuře a v literatuře faktu.
Article