By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 234, 9. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 39, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 39, 9. 10.
Annotation: Nekrolog H. Hrzalové.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 176, 1. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 31, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 229, 3. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 40, s. 2
Annotation: Vzpomínka na J. Hájka a jeho medailon u příležitosti 24 let od jeho úmrtí.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 161, 15. 7., s. 9
Annotation: Článek o výstavě "Trnka - Miler - Born" konající se v Galerii Moderna v Praze (20. 6. - 4. 8. 2019).
Article
5
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [8], 2013, č. 1, březen, s. 59
Annotation: Medailon.
Article
6
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [8], 2013, č. 1, březen, s. 78-79
Annotation: Soubor medailonů, mj. i několika českých literárních osobností, a poznámka o založení Umělecké besedy.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 190, 15. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 33, s. 1 a 3
Annotation: Studie s mezititulky Inspirace dějinami umění, Tradiční kategorie, Kulturní revoluce, Socialistický realismus, Estetický vztah ke skutečnosti,...
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 184, 8. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 32, s. 2
Annotation: Úvaha o knize F. Kovárny, psaná k 60. výročí jeho úmrtí.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 220, 19. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 38, s. 2
Annotation: O díle B. Brouka, mj. jeho studii o K. H. Máchovi.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 96, 24. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 17, s. 1 a 3
Annotation: Studie.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 243, 17. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 42, s. 1, 3
Annotation: Studie.
Article
12
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 3, září, s. 58-59
Annotation: Medailon.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 13, 16. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 3, s. 1 a 3
Annotation: Studie.
Article
14
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 3, září, s. 61-62
Annotation: Medailon.
Article
15
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 3, září, s. 65
Annotation: Medailon.
Article
16
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 3, září, s. 66-67
Annotation: Medailon.
Article
17
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 4, prosinec, s. 15-16
Annotation: Příspěvek na konferenci Unie českých spisovatelů, nazvané Postavení českého spisovatele dnes, na téma současné kulturní politiky a literárního...
Article
18
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 4, prosinec, s. 62-64
Annotation: O životě a díle Z. Kalandry.
Article
19
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [8], 2013, č. 2, [červen], s. 87
Annotation: Soubor medailonů, mj. i českých literárních osobností, k výročím jejich narození či úmrtí.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 38, 23. 9., s. 3
Annotation: Medailon.
Article