By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 63, 21. 7., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 113, 19. 9., s. 3
Annotation: Recenze divadelní inscenace.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 14, 2004, č. 250, 26. 10., s. 13
Annotation: O literárním díle J. Čapka; též zpráva o vzpomínkovém večeru Výboru národní kultury z díla J. Čapka.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2004, č. 52, 20.-26. 12., s. 4
Annotation: Úvaha; s připojeným P.S. autorky Naposledy ke sloupku Horší po lepším (TR č. 32/2004).
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2004, č. 4, 19.-25. 1., s. 4
Annotation: Úvaha v sloupku Překladatelský sloupek.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 8, 20. 2., s. 3
Annotation: Úvaha překladatelky; k otištěným překladům deseti sonetů.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 14, 2004, č. 32, 2.-8. 8., s. 4
Annotation: Glosa v rubrice Překladatelský sloupek.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 14, 2004, č. 36, 30. 8.-5. 9., s. 4
Annotation: Úvaha o současné překladatelské a vydavatelské praxi; v rubrice Překladatelský sloupek.
Article
9
In: Děti republiky. -- s. 86-87
Annotation: Autorčin doslov ke vzpomínkové knize; s poznámkami a doplňky k její bibliografii, vydané Národní knihovnou v r. 2005 pod názvem Úlety a troufalá...
Book Chapter
11
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 4, prosinec, s. 51-52
Annotation: Úryvek ze vzpomínkové knihy; připojen výběr z epigramů Z.B. Havlíčku Borovský, je humor na trosky? (s. 52-53).
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 22, 2. 6., s. 2
Annotation: O překládání české poezie do esperanta; s překladem básně Z. B. [Rusalku, která oněměla...], přel. Miroslav Malovec.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 13, 2003, č. 21, 25. 1., s. 9
Annotation: O bibliofiliích V. Mikuleho a souboru dopisů J. Seiferta, darovaných bibliofilem Městskému muzeu a Galerii umění v Lomnici nad Popelkou.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 20, 18. 5., s. 4
Annotation: Medailon V. Dyka k 70. výročí jeho úmrtí; s otištěnou básní Z. B. Viktoru Dykovi.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 123, 28. 5., s. 14
Annotation: Poznámka, mj. o vlastním (dosud nevydaném) překladu her A. S. P. Mozart a Salieri a Lakomý rytíř.
Article
16
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1990, č. 51/52, 20. 12., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 42, 1986, č. 279, 26. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 2, únor, s. 106-107
Annotation: Přehledový článek.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 40, 11. 10., s. 2
Annotation: Fejeton komentující mj. Kunderův "smíchový" výklad F. Kafky; s poznámkou Článek tiskneme z autorčiny pozůstalosti.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 264, 11. 11., s. 8
Annotation: O výsledcích literární soutěže.
Article