By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 33, 2003, č. 69/70, s. 266-271
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 33, 2003, č. 69/70, s. 272-274
Annotation: Recenze.
Article
3
5
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 72, 1986, č. 5, s. 357
Annotation: Konstantin, Metoděj; recenze.
Article
6
8
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 36, 2008, s. 15-16
Annotation: O jejich přátelství a bohaté korespondenci.
Article
9
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 44, 2008, sv. 47, s. 39-54
Annotation: Studie se zabývá Drabíkovým vizionářstvím.
Article
10
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 43, 2007, sv. 46, s. 49-69
Annotation: Studie o vizionáři, mystiku a kazateli Jednoty bratrské M. Drabíkovi a historiografickém bádání o něm.
Article
11
12
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 46, 2010, č. 3, květen/červen, s. 32
Annotation: Životopisný portrét M. Drabíka, kazatele Jednoty bratrské, přítele J. A. Komenského (zejm. k Drabíkově emigraci, prorockým vizím a popravě)....
Article
13
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 43, 2013, č. 89/90, s. 343-358
Annotation: Studie a edice korespondence.
Article
14
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 43, 2013, č. 89/90, s. 359-361
Annotation: Studie o jejich vztahu.
Article
15
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 46, 2010, č. 2, březen/duben, s. 12-13
Annotation: Životopisný portrét M. Drabíka, kazatele Jednoty bratrské, přítele J. A. Komenského.
Article
16
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 45, 2015, č. 93/94, s. 176-190
Annotation: Studie mapuje a hodnotí příspěvky J. Kvačaly o J. Husovi v kontextu s českými, německými a částečně také maďarskými pracemi.
Article
17
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 44, 2014, č. 91/92, s. 287-324
Annotation: Studie (s. 287-305) a edice korespondence (s. 305-324). Autoři spolupracovali na vydávání Veškerých spisov Jana Amosa Komenského a Archivu pro bádání...
Article
18
In: Náchodsko od minulosti k dnešku. -- Sv. 7, 2012, s. 219-226
Annotation: Studie k postavě kněze Jednoty bratrské a přítele J. A. Komenského M. Drabíka.
Article
19
In: Stopami dějin Náchodska. -- ISSN 1211-3069. -- Sv. 12, 2008, s. 73-84
Annotation: Studie vycházející z dochované korespondence A. Jiráska s J. Ľ. Holubym, zejm. životopisná fakta vyplývající z obsahu dopisů, spolupráce J....
Article
20
In: Práce z dějin Akademie věd. -- ISSN 1803-9448. -- Roč. 6, 2014, č. 1, s. 61-120
Annotation: Studie (s. 61-79) k otištěné edici korespondence (s. 80-120).
Article