By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 4, 5. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 3, 17. 1., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 30, 5. 2., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 294, 19. 12., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 33, 7. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 6, 15. 2., s. 2
Annotation: Recenze 30. čísla revue.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 33/34, 26. 8., s. 15
Annotation: Rozbor povídky otištěné in: Iniciály, 33/1993.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 14, 27. 3., s. 16-17
Annotation: Životopisný článek o japanologovi A. Límanovi na základě jeho nedávno vydaných vzpomínek.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 32, 26. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 44, 18. 11., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 23, 18. 6., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 34, 11. 9., s. 6
Annotation: Recenze souboru dětských výroků - perliček.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 35, 18. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 38, 9. 10., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 10, 15. 3., s. 9
Annotation: Referát o průběhu olomouckého veletrhu Libri '95 (2.-4. března) (mj. o produkci nakladatelství Fortuna, o výsledcích soutěže Kniha Libri '95...
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 44, s. 1
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 47, 11. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 17, 3. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 25, 28. 6., s. 10
Annotation: Recenze-fejeton.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 27, 12. 7., s. 2
Annotation: Destinnová Ema, Martínková Marie; recenze.
Article