By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 49, 26. 11., s. 9
Annotation: Medailon J. Vyšohlída, kterému bude věnován pořad Osudy na ČRo Vltava (od 3. 12. 2018).
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 13, 18. 3., s. 11
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu ČRo Vltava "Sny", v jehož rámci bude v blízké době o svých snech vyprávět též filmový režisér a scenárista,...
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 18, 20. 4., s. 8
Annotation: Článek o básnické sbírce D. Hradeckého "64". Ukázky z této sbírky zazněly v rozhlasovém pořadu "Souzvuk", který ČRo Vltava vysílal 27. 4....
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 41, 10.-16. 10., s. 16
Annotation: Mj. o ruské dvojjayyčné antologii básní 94 českých básníků narozených mezi léty 1926 a 1975; v rubrice Z literárního magazínu.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 5, 30. 1.-5. 2., s. 16
Annotation: Poznámka, citující rozhlasovou recenzi R. Matyse na studii M. Bauera; v rubrice Literární magazín.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 19, 2009, č. 26, 15. 6., s. 10
Annotation: O českých tématech děl P. O. Enquista a S. Sem-Sandberga; k pořadu v cyklu Schůzky s literaturou.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 13, 22. 3., s. 6
Annotation: Medailon v rubrice Výročí týdne.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 18, 26. 4., s. 11
Annotation: Poznámka k rozhlasovému zpracování básnických překladů arabské moderní lyriky.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 10, 2. 3., s. 10
Annotation: Poznámka o rozhlasovém pořadu z dopisů J. Karáska ze Lvovic překladatelce M. Kalašové v cyklu Souzvuk.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 32, 3. 8., s. 10
Annotation: Poznámka k dvanáctidílné rozhlasové četbě na pokračování.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 4, 16. 1., s. 11
Annotation: Článek o životě signatářky Charty 77 D. Němcové.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 6, 30. 1., s. 10
Annotation: Zpráva o uvedení četby na pokračování z autobiografické knihy Časobraní. Zpráva obsahuje i medailon V. Zadrobílka.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 24, 1. 6., s. 8
Annotation: Stať o knize V. Cílka současně upozorňuje na rozhlasový cyklus (ČRo Vltava, od 9. 6. 2015).
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 27, 22. 6., s. 11
Annotation: Stať upozorňuje na čtení z knihy F. Šmahela "Jan Hus" (ČRo Vltava, od 29. 6. 2015).
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 29, 11. 7., s. 10
Annotation: Recenzní glosa básnické sbírky D. Hradeckého.
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 21, 16. 5., s. 10
Annotation: Článek o knize P. Kosatíka o operní pěvkyni J. Novotné, která bude představena v desetidílném cyklu na stanici ČRo Vltava v režii I. Chrze.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 29, 10. 7., s. 10
Annotation: Medailon finských spisovatelů P. Tamminena a M. Rimminena, které představí Schůzky s literaturou na ČRo Vltava.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 29, 10. 7., s. 10
Annotation: Článek o korespondeci mezi M. Kalašovou a J. Karáskem ze Lvovic.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 47, 14. 11., s. 10
Annotation: Článek o životě a díle básnířky J. Štroblové, které je věnován jeden díl pořadu Osudy.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 10, 24. 2., s. 9
Annotation: O Pavle Jazairiové a jejích rozhlasových vzpomínkách.
Article