By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 254, 1. 11., s. 14
Annotation: Báseň; připojena biografická poznámka.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 218, 14. 9., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 182, 1. 8., s. 3
Annotation: Poznámka k otištěné Bezručově básni.
Article
4
5
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 4, duben, s. 78
Annotation: Fotokopie blahopřání.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 1, 1. 1., s. 9
Annotation: Faksimile pozdravného pětiverší (datováno 18. 12. 1954).
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 42, 18. 2., s. 2
Annotation: Báseň, otištěná k úmrtí P. Bezruče.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 222, 14. 9., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 222, 14. 9., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 200, 22. 8., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 41, 10. 2., s. 4
Annotation: Faksimile gratulačního čtyřverší otištěné pod titulkem Národní umělec Petr Bezruč Zdeňku Nejedlému.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 83, 24. 3., s. 2
Annotation: Poznámka k otištěnému čtyřverší zaslanému autorem ústřednímu výboru KSČ po smrti Kl. Gottwalda.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 273, 12. 11., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
14
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 9, září, s. 218-219
Annotation: Úryvky z děl Petra Bezruče.
Article
15
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 7, listopad, s. 11
Annotation: Příspěvek do ankety o regionalismu, která probíhala v Červeném květu v č. 7 a 8.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 215, 14. 9., s. 7
Annotation: Báseň.
Article