By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 1, 2003. Studia historica, sv. 55. -- ISSN 0567-8293. -- R. 2005, s. 125-135
Annotation: O univerzální kronice zachycující dějiny od stvoření světa do "časů Klimenta VI. a Karla Českého", dedikované Karlu IV. při jeho římské...
Article
3
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 5, 1996. Z pomocných věd historických, sv. 14. -- R. 1999, s. 15-20
Annotation: Komentář k rukopisu H. Sch. z r. 1478 (uloženém pod signaturou Clm 476 ve Státní knihovně v Mnichově) obsahujícímu stručný výtah z českých...
Article
4
5
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 2, 1992, s. 172-173
Annotation: Recenze sborníku studií k 800. výročí narození středověkého hagiografa: Bartoloměj z Tridentu (1190-1251); druhá část svazku obsahuje kritickou...
Article
6
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 2, 1992, s. 246-250
Annotation: Referát o 28. mezioborovém zasedání medievistů (8.-11. září 1992 v Kolíně nad Rýnem).
Article
8
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Sv. 28, 1991, s. 183-190
Annotation: Medailón a bibliografie; (německy).
Article
10
11
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 12, 1988, s. 530-532
Annotation: Referát o konferenci (Vratislav, 14.-15. září 1985); mj. o referátu: Bláhová Marie, Život a dílo Jana ze Středy - {Středy Jan ze}.
Article
13
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 107, 2009, č. 1, s. 234-236
Annotation: Referát o devátém interdisciplinárním zasedání Ad fontes.
Article
14
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 107, 2009, č. 1, s. 249-250
Annotation: Referát o dvanácté konferenci cyklu Kultura střední Evropy na téma Kořeny multikulturnosti Horního Slezska.
Article
15
by Bláhová, Marie, 1944- jk01012232{{{}}}}
Published České Budějovice : Bohumír Němec : Veduta, 2010.
Annotation: Kolektivní monografie doprovozena obrazovým materiálem, s oddíly: Úvod. Cisterciáci v historiografii (s. 6-23); Cisterciácké kláštery (s. 24-65);...
Book
16
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 27, 1979, č. 6, prosinec, s. 919
Annotation: Recenze studie (Studia zródloznawcze, sv. 23).
Article
17
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 28, 1980, č. 1, únor, s. 122-123
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 106, 2008, č. 3, s. 732-733
Annotation: Zpráva o průběhu konference.
Article
19
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 61, 2011, č. 3, s. 305-307
Annotation: Medailon.
Article