By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
4
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1990, č. 2, s. 3-4
Annotation: Medailón.
Article
5
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 35, 1998, č. 1, s. 17-29
Annotation: Biografická studie.
Article
6
7
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 34, 1997, č. 2, s. 112-117
Annotation: Studie.
Article
8
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 62, 1993, s. 142-146
Annotation: Studie o Zíbrtově univerzitním působení, s přílohou Seznam univerzitních přednášek Čestmíra Zíbrta, konaných na filozofické fakultě české...
Article
9
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 33, 1996, č. 3, s. 191-200; č. 4, s. 268-278
Annotation: Studie.
Article
10
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 64, 1995, s. 168-174
Annotation: O okolnostech historikovy smrti 27. 5. 1945.
Article
11
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 44, 1988, č. 47, 26. 2., s. 7
Annotation: Medailón v cyklu Významné osobnosti jihočeské kulturní historie.
Article
12
by Blüml, Josef, 1948-2020 jn20001005632{{{}}}}
Published České Budějovice : Společnost pro kulturní dějiny, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Soubor studií o životě a díle Č. Zíbrta; - s uvedeným doslovem Blümlových žáků a s Ediční poznámkou (s. 205-207).
Book
13
In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. -- ISSN 0323-0562. -- Roč. 52, 2012, suppl. 1, s. 61-67
Annotation: Studie rozebírá zaměření a přijetí Šustových středoškolských učebnic.
Article
14
by Blüml, Josef, 1948-2020 jn20001005632{{{}}}}
Published České Budějovice : Pelhřimov : Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav ; Nová tiskárna Pelhřimov, 2006.
Annotation: Monografie; s Úvodem (s. 7-13) a s kapitolami: Dotek Múzy Kleió; Setkání s Jaroslavem Gollem; Přítel Max Dvořák; Macharův Řím; Frederic William...
Book
15
In: Rozeta. -- R. 1991, č. 1, s. 10-12
Annotation: Nobelova cena za literaturu; rekapitulace šestkrát opakovaných návrhů (Šusta Josef) na udělení ceny K. Čapkovi.
Article
16
In: O sobě a o našich předcích. -- s. 131-154
Annotation: Biografický doslov doprovázející edici dvou textů J. Peiskera: autobiografický text z roku 1928, zaznamenaný do pamětní knihy přítele Aloise...
Book Chapter
17
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 9, 1996, s. 43-56
Annotation: Studie; srovnání osobností písmáků V. M. a: Balcar Matěj (především na základě jejich autobiografických zápisků).
Article
18
by Blümlová, Dagmar, 1949-, Blüml, Josef, 1948-2020 jn20001005632{{{}}}}
Published Týn nad Vltavou : Městské muzeum, 1996.
Annotation: Brožurka o A. Radokovi, o jeho vztahu k rodnému místu o a poetickém pásmu Kaladý L. P. 18.., napsaném s bratrem E. Radokem.
Book
19
In: České Budějovice v paměti Josefa Šusty. -- s. 5-7
Annotation: Předmluva k vybraným úryvkům z knihy Šustových pamětí Léta dětství a jinošství, týkajícím se jeho gymnaziálních let v Českých Budějovicích...
Book Chapter
20
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 34, 1997, č. 3, s. 212-213
Annotation: Krátká stať o osudech památníku v Kolodějích nad Lužnicí (k 50. výročí jeho instalace).
Article