By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 13
Annotation: Stať o životě a díle historika L. H.
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 28, 2006, č. 2, [únor], s. 24-27
Annotation: O třech cestách A. Skoumala do Irska (1926, 1947, 1969) a jeho vztahu ke katolictví.
Article
3
In: Malý Budiždán Aloyse Skoumala. -- s. 88-89
Annotation: Doslov k výboru z epigramů, aforismů a sarkasmů ze Skoumalovy pozůstalosti (sám Skoumal se ve své poslední strojopisné autobiografii zmiňuje...
Book Chapter
4
5
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 39, 2002, č. 4, s. 342-350
Annotation: Biografická stať.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 45, 10. 11., s. 7
Annotation: Nekrolog překladatelky; též o jejím manželovi a vrstevnících.
Article
7
8
by Blümlová, Dagmar, 1949- jn20000400203{{{}}}}
Published Pelhřimov : Nová tiskárna, 2000.
Annotation: Soubor první stovky portrétů (též uvedených literátů) vycházejících od jara 1998 v regionální příloze Mladé fronty Dnes.
Book
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 4, červenec, s. 198-202
Annotation: Medailón; též o: Skoumalová Hana.
Article
10
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 60/61, 1991/1992, s. 60-67
Annotation: Studie o literárním vědci, zabývajícím se zejm. komparatistikou a lidovou slovesností; pracoval mj. na Soupisu českých pohádek.
Article
11
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 43, 1987, č. 201, 28. 8., s. 7
Annotation: Medailón v cyklu Významné osobnosti jihočeské kulturní historie.
Article
12
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 43, 1987, č. 243, 16. 10., s. 7
Annotation: Medailón v cyklu Významné osobnosti jihočeské kulturní historie.
Article
13
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 45, 1989, č. 35, 10. 2., s. 7
Annotation: Medailón v cyklu Významné osobnosti jihočeské kultury.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 4, duben, s. 252-253
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 43, 1987, č. 171, 24. 7., s. 7
Annotation: Medailón v cyklu Významné osobnosti jihočeské kulturní historie.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 9, listopad, s. 546-551
Annotation: O středoškolském profesoru a autoru literatury pro děti a mládež (29. 11. 1835 Hrádek u Březnice - 13. 3. 1896 Praha), otci: Tille Václav.
Article
17
In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. -- ISSN 0862-5417. -- Roč. 22, 1985, č. 4, s. 309-310
Annotation: O středoškolském profesoru dějepisu a zeměpisu, publicistovi, překladateli ze srbochorvátštiny, z jehož vyprávění čerpala Němcová Božena...
Article
18
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 43, 1987, č. 255, 30. 10., s. 7
Annotation: Medailón v cyklu Významné osobnosti jihočeské kulturní historie.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 10, prosinec, s. 605-609
Annotation: O životě a díle.
Article
20
In: Přítomnost. -- R. 2009, léto, s. 50-55
Annotation: Životopisný portrét spisovatele, kritika a překladatele A. Skoumala.
Article