By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 212, 12. 9., s. 5
Haló noviny [online]. -- 12. 9. 2019
Annotation: Sloupek R. Blaška, ve kterém děkuje těm, kteří ho přivedli ke psaní. Sloupek vznikl u příležitosti ocenění R. Blaška "Cenou generálního...
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 81, 5. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 14, s. 4
Annotation: Povídka.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 225, 27. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 38, s. 1
Annotation: Básně.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 90, 18. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 16, s. 4
Annotation: Krátká próza formou autobiografické úvahy.
Article
5
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 1, s. 107
Annotation: Povídka.
Article
6
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 47, 25. 2., s. 5
Haló noviny [online]. -- 25. 2. 2021
Annotation: Úvaha o J. Fučíka a současném překrucování jeho odkazu.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 18, 22. 1., s. 9
Annotation: Rozsáhlý článek o K. Čapkovi, jeho umělecké tvorbě a společenských postojích.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 114, 18. 5., s. 4
Annotation: Úvaha o českém národním bohatství, ve které autor zmiňuje především mateřský jazyk a národní literaturu.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 120, 25. 5., s. 4
Annotation: Článek o historii českého divadelnictví.
Article
10
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 21, 2016, č. 1, s. 40-41
Annotation: Úvaha o kulturním podloží každého národa a útocích na společenské a etické hodnoty v české společnosti.
Article
11
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 23, 28. 1., s. 5
Haló noviny [online]. -- 28. 1. 2021
Annotation: Úvaha o novém televizním seriálu "Božena" o životě B. Němcové.
Article
12
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 127, 3. 6., s. 5
Haló noviny [online]. -- 3. 6. 2021
Annotation: Sloupek o začátcích R. Blaška v Haló novinách taktéž obsahuje zamyšlení nad současným významem tohoto deníku pro levicové a komunistické...
Article
13
Other Authors: '; ...Blaško, Roman ola2015897088...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 231, 6. 10., s. 2
Annotation: Komentář K. Sýse k nadcházejícím volbám pod fotografií jeho s M. Krajčem.
Article
14
Other Authors: '; ...Blaško, Roman ola2015897088...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 270, 21. 11., s. 3
Annotation: Rozhovor o knižním námětu: čeští skláři, české sklo, který se objevuje v chystaném reportážním seriálu I. Černého.
Article
15
Other Authors: '; ...Blaško, Roman ola2015897088...
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 216, 17. 9., s. 3
Haló noviny [online]. -- 17. 9. 2019
Annotation: Rozhovor mj. o akci "Den tisku s Haló novinami", která se uskuteční 21. 9. v budově sídla ÚV KSČM.
Article
16
Other Authors: '; ...Blaško, Roman ola2015897088...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 222, 24. 9., s. 9
Annotation: Fotogalerie z akce "Den tisku s Haló novinami", která se uskutečnila 21. 9. v Praze.
Article
17
Other Authors: '; ...Blaško, Roman ola2015897088...
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 301, 31. 12., s. 3
Haló noviny [online]. -- 31. 12. 2019
Annotation: Rozhovor, mj. o publicistické činnosti R. Knota.
Article
18
Other Authors: '; ...Blaško, Roman ola2015897088...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 12, 15. 1., s. 3
Annotation: Krátký komentář k fotografii H. Kočové, která získala novinářskou Cenu Jana Švermy.
Article
19
Other Authors: '; ...Blaško, Roman ola2015897088...
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 70, 23. 3., s. 3
Haló noviny [online]. -- 23. 3. 2019
Annotation: Rozhovor o profesi R. Němcové a jejím vnímání odkazu B. Němcové.
Article
20
Other Authors: '; ...Blaško, Roman ola2015897088...
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 3, 4. 1., s. 3
Haló noviny [online]. -- 4. 1. 2019
Annotation: Rozhovor o původu J. Petráška, o jeho životě a jeho smyslu pro humor.
Article