By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 9, 28. 2., s. 5
Annotation: Kritická glosa.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 48, 28. 11., s. 7
Annotation: Recenze. V úvodu o povídkových sbírkách K. Schulze.
Article
6
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 451-452
Annotation: Glosy k literárněvědné metodě M. J.
Article
8
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 3, s. 6-8
Annotation: Polemika s esejem: Sontagová Susan, Proti interpretaci, otištěným na s. 1-6.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 6, s. 645-646
Annotation: Ukázkové heslo ze: Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (připravuje se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR); s bibliografií autora a literaturou...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 2, s. 200-202
Annotation: Ukázkové heslo ze: Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (připravuje se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR); s bibliografií autora a literaturou...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 51/52, 23. 12., s. 12
Annotation: Úvod dvou závěrečných kapitol větší studie (Česká literatura, 1990, č. 3); s připojenou redakční zprávou o udělení: Cena Literárních...
Article
12
In: Přítomnost. -- ISSN 0862-7614. -- Roč. 3, 1992, č. 5, 14. 7., s. 30-31
Annotation: Rozhovor (otázky redakce); s biografickou poznámkou o autorovi u příležitosti jeho šedesátin.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 20, 16. 8., s. 4-5
Annotation: Esej preferující knihu jako humoristické dílo před výklady, že je to útok na monarchii a satira.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 26, 27. 9., s. 4
Annotation: O zásluhách J. O. o dílo Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV; Lexikon české literatury.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 11, 1963, č. 6, listopad, s. 449-472
Annotation: S kapitolami Mládí, první literární pokusy, Host do domu, Těžká hodina, Pohádky a jiné prózy, dramata, literární studie a kritiky, Básnická...
Article
16
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1987, č. 3, s. 88-89
Annotation: O nesouladu názvů jednotlivých dílů s jejich dějovým rozmezím.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 7, 14. 2., s. 4-5
Annotation: Rozbor.
Article
18
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 1991, č. 1, s. 35-42
Annotation: Pasáž z dosud nepublikované knihy Epičnost a naivita Holečkových Našich.
Article
19
by Blažíček, Přemysl, 1932-2002 jk01012340{{{}}}}
Published Praha : Čs. spisovatel, 1991
Annotation: Monografie s kapitolami: Čím není Haškův román; Tematika: Státní moc, Přízemnost; Skutečnost: Reálie, Situace, Odbočování, Možnosti; Smích:...
Book
20
In: Tvář. -- Roč. 2, 1965, č. 4, duben, s. 35-36
Annotation: K recenzi B. Doležala (Tvář, č. 1); o básnickém vývoji J. Š.
Article