By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Krátký život Jana Palacha. -- S. 171-175
Annotation: Doslov; s komentářem textu (4. s. obálky)
Book Chapter
2
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 5, 2011, č. 2, s. 29-43
Annotation: Studie o pobytu A. Ginsberga v Praze v roce 1965.
Article
3
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 5, 2011, č. 2, s. 73-87
Annotation: Studie, s rozsáhlou obrazovou přílohou.
Article
4
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 6, 2012, č. 1, s. 103-113
Annotation: Historická studie; s přiloženými archivními dokumenty (s. 107-113).
Article
5
6
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 7, 2013, č. 1, s. 115-122
Annotation: Studie, s přiloženými archivními materiály.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 234, 7. 10., s. A9
Annotation: Polemická reakce na článek V. Prečana (in: MF Dnes, č. 233/6. 10. 2009) reagující na články O. Šťastného o dvou nepublikovaných dopisech z...
Article
8
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 1, 2007, č. 1, s. 134-143
Annotation: O cyklostylovaném časopisu a procesu s jeho vydavateli a autory K. Peckou, Fr. Sádkem a dalšími; s jejich medailony , otištěním faksimile 1. strany...
Article
9
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 4, 2010, č. 2, s. 59-62
Annotation: Nekrolog k úmrtí disidentky.
Article
10
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 31, 2016, č. 102, březen, s. 175-194
Bubínek Revolveru [online]. -- 18. 3. 2016
Annotation: Rozhovor o archivech Státní bezpečnosti a snahách o jejich uzavírání, práci StB, případu Z. Fišera alias E. Bondyho a jeho spolupráce s StB...
Article
11
12
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 8, 2014, č. 3, s. 100-117
Annotation: Studie; dokumentační část na s. 106-117.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 78, 1. 4., s. 12
Annotation: Reakce na komentář Jana Vaculíka k výstavě. P. Blažek je jedním z autorů výstavy.
Article
14
In: Voknoviny. -- ISSN 2336-3789. -- Roč. [3], 2017, č. 12, březen, s. 13
Annotation: Básně.
Article
15
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 8. 3. 2017
Annotation: Rozhovor o pronásledování Jana Patočky Státní bezpečností a o níže uvedené knize.
Article
16
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 8, 2014, č. 3, s. 100-117
Annotation: Studie se věnuje odsouzení K. Kryla v roce 1975 za "opuštění republiky". Zpřístupňuje dokumenty z vyšetřovacího spisu Státní bezpečnosti.
Article
17
In: Voknoviny. -- ISSN 2336-3789. -- Roč. [2], 2016, č. 10, září, s. 38-40
Annotation: Zpráva o policejním zásahu na mladistvé v době normalizace v Československu.
Article
18
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 26, 2017, č. 2, 21. 6., Literární a výtvarná příl., s. I-II, VI
Annotation: Rozhovor o J. Patočkovi, mj. o dokumentech StB, jeho kontaktech s českou kulturou a Chartě 77.
Article
19
by Blažek, Petr, 1973- pna2005280931{{{}}}}
Published Mělník : Město Mělník, 2019.
Annotation: Jubilejní publikace je poctou Janu Palachovi a těm, kteří atakovali svědomí svých národů v zemích bývalého východního bloku stejným způsobem,...
Book
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 26, 28. 6., s. 18
Annotation: K jubileu popravy Z. Kalandry 27. 6. 1950; s otištěním faksimile básně V. Nezvala Plán (Rudé právo 1. 5. 1950) a žádosti manželky L. Kalandrové...
Article