By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 389-393
Annotation: Reakce na text M. Sládka, otištěný v tomtéž čísle (ČL 53, 2005, č. 3) - předvším k povaze textů nábožensky vzdělávacích.
Article
2
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 38, 2005, č. 4, s. 55
Annotation: Medailon zakladatele brněnské bohemistiky; v rubrice Významné osobnosti naší univerzity.
Article
3
4
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 39, 2006, č. 4, s. 50-51
Annotation: Nekrolog.
Article
5
6
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 122, 2003, č. 1, s. 294-296
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 30, 2000, č. 63/64, s. 150-154
Annotation: Referát přednesený na konferenci Obraz Jana Amose Komenského ve 20. století. Věda - mýtus - ideologie. 22. mezinárodní komeniologické kolokvium,...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 3, 8. 2., s. 4-5
Annotation: Předneseno na konferenci Arne Novák - literární historik a kritik (Brno, 3.-4. 10. 2000).
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 2, s. 185-193
Annotation: Studie zabývající se otázkou kontinuity mezi humanistickými theatry a texty barokními užívajícími téhož označení.
Article
10
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 29, 1999, č. 61, s. 168-169
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 118, 1999, č. 1, s. 247-248
Annotation: Recenze vyd. historického spisu anonymního pozdněbarokního autora.
Article
12
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- R. 2002, č. 4, s. 21-22
Annotation: Medailon k 50. výročí úmrtí.
Article
13
In: Theatrum mundi minoris. -- s. 265-292
Annotation: Doslov, s kapitolkami: Na theatrum vystoupil..., Svět je divadlo, Divadlo menšího světa, Člověk je špatný, Pramének Labyrintu?
Book Chapter
14
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 112, 1993, č. 1, s. 175-176
Annotation: Dubravius Jan; recenze.
Article
15
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 20, 1990, č. 41, s. 133-136
Annotation: Příspěvek na kolokviu.
Article
16
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 20, 1990, č. 42, s. 58-66
Annotation: Žerotína Karel starší ze, Apologia; srovnávací studie.
Article
17
In: Právo lidu - Brno. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 95, 1992, č. 19, 23. 1., s. 6
Annotation: Recenze; Komenský Jan Amos.
Article
18
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 22, 1989, č. 1, únor, s. 72-73
Annotation: O 15. mezinárodním komeniologickém kolokviu (Uherský Brod, 13.-15. 9. 1988).
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 5, listopad, s. 694-697
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny. -- s. 431-475
Annotation: Komentář k edici cestopisu vydaného tiskem poprvé v r. 1563 v Praze; s autorovou Epištolou (Václavu Zajícovi z Hazenburku a na Strakonicích), s....
Book Chapter