By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví. -- ISSN 0231-9020. -- R. 1982, s. 90-109
Annotation: Studie o překladech: Svoboda Václav Alois, dvou překladech Kolár Josef Jiří a o kolektivním překladu Frič Josef Václav a jeho přátel; navazuje...
Article
4
In: Básně. -- S. 7-54
Annotation: Úvodní studie ke sbírce, napsané v letech 1891 - leden 1894, obsahuje oddíly Temné chvíle, Obzory I, Sny geologické 1893, Obzory II, Sonety, Různé;...
Book Chapter
6
In: Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví. -- ISSN 0231-9020. -- R. 1981, s. 34-44
Annotation: Studie o poměru originálu dramatu: Schiller Friedrich, Loupežníci a překladu; na základě rozboru rukopisu K. H. T.
Article
8
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 18, 1972, č. 15, 21. 1., s. 9
Annotation: Literární místopis.
Article
9
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 23, 1973, č. 4, s. 185-206
Annotation: Referát přednesený na stejnojmenném semináři; mj. o činnosti LA PNP.
Article
10
In: Ostravský kulturní zpravodaj. -- ISSN 0474-8514. -- Roč. 16, 1973, č. 2, únor, s. 11-12
Annotation: Polemika s článkem O. Králíka Neznámá tvorba P. Bezruče? (OKZ, 1972, č. 12).
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 33, 14. 8., s. 4
Annotation: O česko-slovenské sounáležitosti; k článku L. N. ve Smrekově časopise Elán z dubna roku 1939.
Article
12
In: Časopis Národního muzea. Oddíl věd společenských. -- Roč. 132, 1963, č. 4, s. 219-220
Annotation: Referát o stejnojmenné výstavě v Památníku národního písemnictví.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 341
Annotation: Poznámka o svazcích vydaných v roce 1970.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 110-111
Annotation: O konferenci na paměť 200. výročí F. V. Heka.
Article
15
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1971, č. 13/14, s. 1-5
Annotation: O místě K. H. B. v českém národním zápase.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 17, 1969, č. 5, únor 1970, s. 559-560
Annotation: O posledních svazcích Literárního archívu Památníku národního písemnictví.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 17, 1969, č. 6, únor 1970, s. 686-687
Annotation: Přehled nejnovějších svazků.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 203-204
Annotation: Glosa.
Article
19
20
In: Musejní práce. -- Sv. 8, 1961, březen, s. 25-34
Annotation: O spolupráci Památníku se školou.
Article