By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 119, 21. 5., příl. Víkend, s. 22-25
Annotation: Rozhovor s J. Bokem, mj. o Václavu Havlovi. Doplněno o biografickou poznámku o J. B.
Article
2
by Bok, John, 1945-
Published Praha : Paseka : Argo, 2015.
Annotation: Vzpomínkový rozhovor s Johnem Bokem.
Book
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 10, 1999, č. 11, 8.-14. 3., s. 18
Annotation: Vzpomínka.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 161, 13. 7., příl. Víkend, s. 6-11
Annotation: Rozhovor k 80. výročí narození O. Havlové, zejm. o jejím vztahu s V. Havlem. Připojeny vzpomínky J. Boka (Na sprostý slova jako prezidentová...
Article