By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 6, 1998, s. 275-278
Annotation: Zpráva o prvních čtyřech svazcích sborníku, s přehledem příspěvků.
Article
3
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 72, 2003, s. 227-229
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3, 2001. Germanistica Pragensia, sv. 18. -- R. 2005, s. 21-30
Annotation: Edice dosud neznámého zlomku německé verze latinského díla Facetus, rýmovaného překladu latinských dvojverší o pravidlech společenského chování;...
Article
6
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 34, 1999, s. 294-296
Annotation: Recenze knihy, která se zabývá životními osudy a tvorbou méně známých židovských autorů.
Article
9
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 113, 1990, č. 1, s. 24-31
Annotation: Srovnání s textem mnichovským.
Article
10
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 50, 1981, č. 4, s. 307-308
Annotation: Recenze stati: Šťastný Radko (Česká literatura 1980, č. 6); Dalimilova kronika.
Article
11
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 107, 1984, č. 2, s. 90-100
Annotation: O redakci Alexandreidy Ulricha von Etzenbach, vytvořené pro Oldřicha z Hradce a o podmínkách existence české Alexandreidy v jižních Čechách;...
Article
12
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 55, 1986, č. 2, s. 100-101
Annotation: Konala se na téma Humanismus v českých zemích jako nové vzdělávací hnutí (Walberberg u Bonnu, 3.-6. 9. 1985).
Article
13
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 55, 1986, č. 4, s. 218-219
Annotation: Recenze studie: Šťastný Radko, Vídeňský rukopis Dalimilovy kroniky a doba Václava IV (Česká literatura 1985, č. 33, s. 389-407); Dalimilova kronika.
Article
14
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 56, 1987, č. 2, s. 106
Annotation: Recenze studie: Šimeček Zdeněk, napsané na základě účtů za knihy pro knihovnu: Rožmberka Petr Vok z.
Article
15
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 112, 1989, č. 3, s. 137-143
Annotation: Parzival.
Article
16
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 53, 1984, č. 4, s. 216-219
Annotation: Medailón k 20. 10.; s bibliografií jeho prací s jihočeskou tematikou.
Article
17
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 50, 1981, č. 2, s. 122-124
Annotation: O nálezu knihy německého sekretáře Petra Voka z Rožmberka v klášterní knihovně v Teplé.
Article
18
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 53, 1984, č. 1, s. 53-54
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 27, 1984, č. 4, s. 218-224
Annotation: Jméno hrdiny přisouzeno autorem studie českému šlechtici Tobiášovi z Bechyně (zavražděn 1307).
Article
20
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 54, 1985, č. 2, s. 104-105
Annotation: Recenze.
Article