By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 6-19
Annotation: Studie o historii Zemské a univerzitní knihovny v Praze za druhé světové války. Autor zdůrazňuje zásluhy německého vedení jako navýšení...
Article
2
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 27-47
Annotation: Studie popisující počátky vzniku "Soupisu inkunábulí z českých a moravských knihoven", který byl zpřístupněn digitálně v roce 2018; pozornost...
Article
3
4
5
6
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 14, 1997, s. 5-19
Annotation: Přepracovaná stať, napsaná původně pro novou expozici Okresního muzea v Klatovech, podává přehled středověkých rukopisných památek spjatých...
Article
7
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 6, 1999, č. 1/2, s. 71-72
Annotation: Recenze bibliografie.
Article
8
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 16/17, 1999/2000, s. 52-92
Annotation: Popis čtyř rukopisů pocházejících z osecké klášterní knihovny.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 5, květen, s. 133-136
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 8/9, srpen/září, s. 256-257
Article
12
In: Zpravodaj Státní knihovny ČSR. -- ISSN 0139-6129. -- Roč. 28, 1990, č. 3, s. 48-49
Annotation: Je uložen v rukopisném fondu Národní knihovny.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 43, 1991, č. 3, s. 108-109
Annotation: O německé verzi 1. vydání: Apokalypsa svatého Jana od: Dürer Albrecht z r. 1498.
Article
14
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 43, 2008, s. 79-114
Annotation: Studie (s. 79-86) k soupisu minucí (s. 87-114), které Národní knihovna odkoupila od premonstrátského kláštera v Teplé.
Article
15
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 46, 2011, s. 28-59
Annotation: Studie na základě rozborů filigránů u sedmi nejstarších českých tisků z plzeňské tiskárny přehodnocuje posloupnost jejich vytištění. Autor...
Article
16
by Boldan, Kamil, 1966- jo2002106620{{{}}}}
Published Praha : Národní knihovna ČR, 2009.
Other Authors: '; ...Boldan, Kamil, 1966- jo2002106620...
Annotation: S úvodní studií K. Boldana: Roudnické inkunábule a knihovna Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (s. 9-146), s kapitolami: Vývoj roudnické lobkovické...
Book
17
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 38, s. 22-23
Annotation: Stať o středověkých pohádkových fabulích, dochovaných jako exempla; u ukázek fabulí převzatých z antologie Próza doby Karla IV., uspořádané...
Article
18
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Sv. 30, 1993/1994, s. 147-151
Annotation: Nekrolog E. U. (23. 4. 1909 v Lounech - 29. 5. 1992).
Article
19
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 10, 1993, č. 1, s. 225-240
Annotation: Studie o inkunábulovém vydání (asi 1490) listů kartuziána J. R. (asi 1373-1438), původem Němce, který v Čechách strávil více než 20 let.
Article
20
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Sv. 46, 2016, s. 85-106
Annotation: Studie se věnuje chronologickým záznamům kněze J. Gaudencia v letech 1431-1473. Záznamy se týkají nejen důležitých události, ale rovněž počasí.
Article